WERSJA ROBOCZA!!!!!!

AGAD

Heroldia Królestwa Polskiego

 

Sygn.: 1

Treść: Akta w przedmiocie legitymacji tytułów honorowych po b[yłym] Senacie Królestwa Polskiego pozostałe oraz akta instrukcyjne [akta legitymacji dotyczą: Jan Bąkowski, Sebastian Badeni, Aleksander Florian Bniński, Franciszek Dunin–Borkowski, Józef Chłopicki, Józef Czapski, Adam Czartoryski, Konstanty Czartoryski, Antoni Czetwertyński, Stanisław Miączyński].

Rok: 1812–1838.

Format:  poszyt,  k.137. Język: pol., niem., franc., łac.

Dawna sygn.: oddz. 23, vol. VI, lit. a.

Uwagi: lista imienna 114 rodzin wylegitymowanych do 1823 r. z tytułów honorowych k. 14–20; fragmenty Prawa o szlachectwie z 1836 r., „Gazeta Lwowska” nr 39, 1818; genealogia Józefa Czapskiego (k. 111); Grzegorza Dunina–Borkowskiego (wywód przodków) (k. 89). Herb: Badeni (k.  60).

 

Sygn.: 2

Treść: Akta... tytułów honorowych po b[yłym] Senacie Królestwa Polskiego pozostałych [dotyczą: Grzegorz Dolański, Ksawery Dzierzbicki, Józef Dzieduszycki, Wawrzyniec Dzieduszycki, Henryk Dzieduszycki, Ignacy Dzieduszycki, Walerian Dzieduszycki, Justyna z Dzieduszyckich Działyńska, Klaudyna Działyńska, Paulina Działyńska, Tytus Działyński, Maksymilian Fredro, Sariusz Benedykt Józef Gomoliński, Jan Rudolf de Heydel, Stanisław Hempel, Adolf Husarzewski, Paweł Jerzmanowski, Florian Kobyliński, Michał Kosiński].

Rok: 1819–1826.

Format: poszyt, k. 103. Język: pol., niem., franc.

Dawna sygn.: oddz. 23, vol. VII, lit. b.

Uwagi: akta dotyczą przyznawania tytułów: hrabiego, barona, kawalera państwa  francuskiego; kopie odpisów z akt od 1754 r.

Herb: herby własne rodziny Jerzmanowskich (k. 96) i Hemplów (k. 83).

 

Sygn.: 3

Treść: Akta... książąt: Henryka, Jerzego Lubomirskich oraz Jerzego Lewartowskiego, Stanisława Lipskiego, Tadeusza Mostowskiego, Adama Matuszewicza, Józefa Miroszewskiego, Mikołaja, Stanisława Mielżyńskich, Henryka Milberga, Józefa Michałowskiego, Franciszka Mycielskiego, Ignacego Morskiego, Filipa, Ludwika Morsztynów, Ludwika Paca.

Rok: 1818–1857.

Format: poszyt, k. 116. Język: pol., niem., franc., łac.

Dawna sygn.: oddz. 23, vol. VIII, lit. c.

Uwagi: sprawa wyłączenia z Archiwum Heroldii akt Józefa Michałowskiego złożonych do legitymacji; kopie odpisów z akt od 1740   r.

Herb: Łabędź (k. 35) i Gozdawa (k. 112).


 

Sygn.: 4

Treść: Akta ogólne w przedmiocie legitymacji tytułów honorowych w b[yłym] Senacie Królestwa Polskiego odbytej [dotyczą: Kajetan Parys, Łucja Przerembska, Antoni, Feliks Rönne, Józef Russocki, Zygmunt Russocki, Ambroży Skarzyński, Józef Sawaniewski, Michał Hieronim Skotnicki, Ignacy Sobolewski, Piotr Szembek, Wiktor Szołdrski, Dominik Władysław Latalski, Ignacy Ułanowicz, Grzegorz Ułanowicz, Aleksander Florian Józef Kolumna–Walewski, Stanisław Dunin–Wąsowicz, Adam Dunin–Wąsowicz, Józef Dunin–Wąsowicz, Henryk Kazimierz Józef Mateusz Zabiełło, Benedykt  Zielonka].

Rok: 1724–1841.

Format: poszyt, k. 153. Język: pol., franc., łac.

Dawna sygn.: oddz. 23, vol. IX, lit. d.

Uwagi: sprawa tytułu honorowego dla Józefa Sawaniewskiego załatwiona odmownie (1841  r.    mieszkaniec  Imperium i  tam powinien składać wniosek);  dodatek   do

„Gazety Korespondenta” 1818; kopie odpisów z akt od 1595 r.

Herb: Łabędź (k. 136); herb rodziny Wąsowiczów; hr. Rusockich (k. 57); herb bar.  Skarżyńskiego (k. 63) i Ślepowron (k. 76).

 

Sygn.: 5

Treść: Akta... legitymacji osób z tytułów honorowych po byłym Senacie Królestwa Polskiego [dotyczą: Aleksander de Soldenhoff, Stanisław de Smett, Seweryn de Wilson Waldgon–Eastbourne, Wiktoria z Ogińskich Żyniew].

Rok: 1775–1823.

Format: poszyt, k. 43. Język: pol., łac., franc. Dawna sygn.: vol. VII e.

Uwagi: dyplom nadania Orderu św. Stanisława Antoniemu de Soldenhoff (syn Stanisława) przez Stanisława Augusta Poniatowskiego — 10 III 1784 (oryg.).

Herb: rodzin de Soldenhoff (k. 5), de Wilson Waldgon–Eastbourne (k. 21).

 

Sygn.: 6

Treść: Akta... księżnej Łowickiej Joanny Grudzińskiej [nadanie Joannie Grudzińskiej tytułu księżnej Łowickiej — kopia dekretu cara Aleksandra I przesłana do Senatu  Królestwa Polskiego].

Rok: 1820.

Format: poszyt, k. 3. Język: pol.

Dawna sygn.: vol. 6.

Uwagi: kopia dekretu cara Aleksandra I dotycząca nadania dóbr Łowicz w. ks. Konstantemu

— wymienione folwarki i wsie wchodzące w skład Ks.  Łowickiego.

 

Sygn.: 7

Treść: Akta... hr[abia] Ksawery Giżycki [Deputacja Senatu Królestwa Polskiego potwierdza tyt hrabiowski Ksaweremu Giżyckiemu i jego potomstwu; dyrektor kancelarii Heroldii potwierdza rezolucję Zgromadzenia Szlacheckiego Deputacji Guberni Podolskiej, a dotyczącą wpisania do ksiąg z tytułem hrabiowskim Bartłomieja, Ludwika  i  Jana  Giżyckich].

Rok: 1820–1841.

Format: poszyt, k. 8. Język: pol.

Dawna sygn.: oddz. 23, vol. 21. Herb: Gozdawa (k. 7).

 

Sygn.: 8

Treść: Akta w interesie hr[abiów] Ledóchowskich (Ledochowskich): Antoniego, Hilarego Ignacego, Zachariasza  Józefa,  Apolonii  i  Izabeli  [dowody  i  korespondencje w sprawie potwierdzenia tytułu dla dzieci Antoniego].

Rok: 1818–1857.

Format: poszyt, k. 66. Język: pol., ros., franc.

Dawna sygn.: oddz. 23, vol. 44. Uwagi: odpis z akt od 1792 r.

 

Sygn.: 9

Treść: Akta tyczące się tytułu honorowego hr[abiów] Tarło [Florian Andrzej, Adam, Ignacy, Jan Kanty, Teodor Adam Florian].

Rok: 1821–1863.

Format: poszyt, k. 78. Język: pol., ros.

Dawna sygn.: oddz. 23, vol. 68.

Uwagi: genealogia rodziny Tarło (k. 51, 72).

 

Sygn.: 10

Treść: Akta w interesie hr[abiów] Skarbka Fryderyka Floriana, Karola [przyznanie tytułu hrabiowskiego].

Rok: 1819–1863.

Format: poszyt, k. 78. Język: pol., ros.

Dawna sygn.: vol. 70.

 

Sygn.: 11

Treść: Akta w interesie hrabiego i margrabiego na Mirowie Gonzagi Aleksandra Wielopolskiego.

Rok: 1820–1874.

Format: poszyt, k. 102. Język: pol., ros.

Dawna sygn.: oddz. 23, vol. 72.

Uwagi: obszerny wywód legitymacyjny ustalający przejście Ordynacji Myszkowskich na Wielopolskich; sumariusz dokumentów od 1727 do 1813 r. (wykaz).

 

Sygn.: 12

Treść: Akta hr[abiów] Stadnickich: Antoniego, Juliusza, Michała [przyznanie tytułu honorowego przez Deputację Senatu i starania Juliusza o tytuł dla swoich dzieci: Stanisław Piotr Tomasz Antoni, Tomasz Antoni Franciszek Dionizy, Jan Nepomucen Antoni Władysław Tomasz, Olimpia Marianna Urszula].

Rok: 1826–1863.

Format: poszyt, k. 44. Język: pol.

Dawna sygn.: oddz. 23, vol. 84.

Uwagi: drzewo genealogiczne rodziny (k. 37).

 

Sygn.: 13

Treść: Akta w przedmiocie Biblioteki i Sumariusza książek oraz nabycia dzieł nowych.

Rok: 1836–1860.

Format: poszyt, k. 62. Język: pol.

Dawna sygn.: vol. 13.

Uwagi: spisy książek pożyczonych z Biblioteki Rządowej.

 

Sygn.: 14

Treść: Akta dotyczące korespondencji. Sprawdzanie dowodów szlachectwa z władzami [przeważnie z  prezesami  poszczególnych  deputacji  szlacheckich  oraz  z  archiwami, w związku z licznymi fałszerstwami dokumentów].

Rok: 1837–1838.

Format: poszyt, k. 181. Język: pol., łac., franc. Dawna sygn.: lit. b

Uwagi: wykazy imienne akt przesłanych do sprawdzenia Komisji Rządowej Sprawiedliwości; kopia 1754.

 

Sygn.: 15

Treść: Akta... w interesie Hiacynta i Pawła Świątkowskiego [oraz trzech małoletnich bratanków; wyszczególnione osoby z tej rodziny: Antoni, Onufry, Jan Paweł, Konstanty Grzegorz, Jakub, Ludwik Teodor, Pawełksiądz, Paweł Władysław Florentyn, Stanisław Edward, Władysław  Julian  Feliks, Andrzej].

Rok: 1838–1861.

Format: poszyt, k. 104. Język: pol., ros., łac.

Dawna sygn.: oddz. 12, vol. 20, AAD nr 7904.

Uwagi: drzewo genealogiczne rodziny (k. 36); kopie odpisów z akt od 1674 r.

 

Sygn.: 16

Treść: Akta w interesie Tomasza Burskiego [dziedzica dóbr Piasecznica w powiecie sochaczewskim o przyznanie tytułu dziedzicznego   szlachectwa].

Rok: 1836–1843.

Format: poszyt, k. 21. Język: pol., łac.

Dawna sygn.: brak.

Uwagi: kopie odpisów z akt od 1766 r. Herb: Jasieńczyk (k. 21).

Sygn.: 17

Treść: [Akta w sprawie legitymacji książąt Ogińskich herbu Oginiec; dotyczą Franciszka Ksawerego, jego bratanka Michała Kleofasa z linii Tadeusza wojewody trockiego oraz Gabriela syna Ignacego, wywodzącego się z drugiej linii; sprawa legitymacji Ireneusza Ogińskiego syna Michała Kleofasa z drugiego małżeństwa z Marią de Neri].

Rok: 1822–1856.

Format: poszyt, k. 91. Język: pol., ros.

Dawna sygn.: brak.

Uwagi: wypis z ksiąg szlacheckich guberni litewsko–wileńskiej wywodu rodziny  Ogińskich; kopie odpisów z akt od 1596 r.

Herb: Oginiec (k. 15).

 

Sygn.: 18

Treść: [Alfabetyczny indeks osób wylegitymowanych przez Heroldię; sporządzony prawdopodobnie po 1870 r.; indeks do nie istniejących akt].

Rok: brak.

Format: poszyt, k. 92. Język: pol., ros.

Dawna sygn.: N° 24.

Uwagi: indeks opracowany prawdopodobnie przez archiwistę  Chojnackiego.

 

Sygn.: 19

Treść: [Wierzytelna kopia rezolucji Kijowskiego Szlacheckiego Zgromadzenia w sprawie wpisania Jana Dunina–Borkowskiego herbu Łabędź — byłego podpułkownika wojsk koronnych i byłego podstolego mścisławskiego do ksiąg   szlachty].

Rok: 1800–1802.

Format: poszyt, k. 7. Język: pol., ros.

Dawna sygn.: brak.

Uwagi: kopie odpisów z akt od 1797 r.

 

Sygn.: 20

Treść: [Materiały do legitymacji hrabiego Ludwika Czołhańskiego herbu Sas geometry przysięgłego powiatu rowieńskiego i jego brata Stanisława].

Rok: 1820.

Format: poszyt, k. 8. Język: pol.

Dawna sygn.: N° 20.

Uwagi: lista stanu służby Ludwika Józefa Czołhańskiego; wypis z akt sądu ziemskiego kamienieckiego dot. rodziny Czołhańskich potwierdzający, że rodzina ta otrzymała patent w 1807 r. i była wpisana do księgi szlachty Guberni Wołyńskiej.

 

Sygn.: 21

Treść:  [Materiały  do  wywodu  rodziny  Grochowskich  zamieszkałej  w  powiecie  szawelskim złożone Deputacji Wywodowej Guberni  Litewsko–Wileńskiej].

Rok: [ok. 1812].

Format: poszyt, k. 22. Język: pol.

Dawna sygn.: brak.

Uwagi: akta pochodzą z większej jednostki; sumariusz dokumentów z lat 1711–1800.

 

Sygn.: 22

Treść: [Notarialny odpis z akt Heroldii o przyznaniu szlachectwa dziedzicznego Janowi Stępowskiemu oraz Deputacji Szlacheckiej Guberni Mazowieckiej z potwierdzeniem wpisania Jana Stępowskiego do księgi szlachty guberni mazowieckiej (1837 r.)].

Rok: (1903).

Format: papier, k. 2. Język: pol.

Dawna sygn.: brak.

 

Sygn.: 23

Treść: [Fragment akt do legitymacji Józefa Zielińskiego, herbu Poraj wraz z pismem do marszałka szlachty powiatu winogrodzkiego w guberni  kijowskiej].

Rok: 1802–1806.

Format: składka, ss. 2. Język: pol., łac.

Dawna sygn.: brak.

Uwagi: metryka chrztu syna Stanisława i Marianny Zielińskich (1751 r.); kopie odpisów z akt z r. 1785.

Herb: Poraj.

 

Sygn.: 24

Treść: [Wypisy uwierzytelnione z ksiąg metrykalnych głównie akty urodzeń z różnych parafii guberni wołyńskiej, a dotyczą:; Ignacego Nowickiego, Michała Prażmowskiego, Adama Niedzielskiego, Jana Piotra Jeleńskiego, Jana Skirmonta, Romana Radziszewskiego, Ignacego Wyhowskiego, Seweryna Lipińskiego, Józefa Żukowskiego, Wilhelma Zalewskiego, Ignacego, Michała, Jerzego i Jana Kolczyckich].

Rok: 1782–1841.

Format: poszyt, k. 12. Język: pol., łac.

Dawna sygn.: brak.

 

Sygn.: 25

Treść: [Wykaz osób, którym rezolucje Heroldii z powodu niewiadomego miejsca zamieszkania nie mogły być  doręczone].

Rok: 1847.

Format: druki, (k. 10). Język: pol.

Dawna sygn.: brak.

 

 

 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki /logo/