Dostępne sygnatury Ksiąg KowalskichKowalskie grodzkie dekrety
Kowalskie grodzkie inskrypcje
Kowalskie grodzkie oblaty I
Kowalskie grodzkie oblaty II
Kowalskie grodzkie oblaty III
Kowalskie grodzkie protokoły inskrypcji, dekretów, relacji
Kowalskie grodzkie rejestry spraw
Kowalskie grodzkie relacje i dekrety
Kowalskie ziemskie


AGAD_logo.jpg PL_1_4_1-358_0059.jpg pther_logo.jpg