Spis treści

Od Redaktora — Sławomir Górzyński ORCID: 0000-0001-6067-4355

DOI: 10.36693/RPTHer.2020.01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ROZPRAWY I STUDIA

 Marek Adamczewski ORCID: 0000-0002-7230-5220 DOI: 10.36693/RPTHer.2020.02— Karmazynowa jak... puchar wina, biała jak śnieżna lawina. Kilka uwag w sprawie polskiej czerwieni heraldycznej w związku z pracami nad nowelizacją ustawy o godle Rzeczypospolitej (2017–2019) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zenon Piech ORCID: 0000-0003-0293-4467 DOI: 10.36693/RPTHer.2020.03— Herb czy logo? Problemy współczesnej heraldyki samorządowej na przykładzie znaków miasta Krakowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Jan Ptak ORCID: 0000-0002-4013-2310 DOI: 10.36693/RPTHer.2020.04— Dzieje klasztoru Bożogrobców w Miechowie herbami pisane . . . . . . . . . . . . 63

Marek Kazimierz Barański Marek Kazimierz Barański DOI: 10.36693/RPTHer.2020.05— Rycerstwo, możnowładztwo — początki . . . . . . . . . . . . 91

Przemysław Kaleta ORCID: 0000-0003-4960-4991 DOI: 10.36693/RPTHer.2020.06— „Wyście sobie a my sobie, każden sobie rzepkę skrobie”. Przejawy solidarności rodowej u użytkowników herbu Laska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Włodzimierz Czarnecki ORCID: 0000-0001-8260-2766 DOI: 10.36693/RPTHer.2020.07— Bazankowie w ziemi chełmskiej. Studium genealogiczno-własnościowe. Z dziejów migracji szlacheckich na Ruś Czerwoną . . . . . . . . 115

 

Łukasz Ćwikła ORCID: 0000-0002-3564-7838 DOI: 10.36693/RPTHer.2020.08— Kariera Wspinków herbu Wilczekosy w rodzie Prusów. Od Będkowa w ziemi łęczyckiej do ekspansji na Wschód w XIV–XVII w. . . . . . . . . . . . . . 129

 

Jerzy Adam Mrozowicki ORCID: 0000-0002-0243-7965 DOI: 10.36693/RPTHer.2020.09— Wieczwińscy herbu Prus III z ziemi zawkrzeńskiej w XV i XVI w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

 

Andrzej Rachuba ORCID: 0000-0003-2822-6960 DOI: 10.36693/RPTHer.2020.10— Szlachta na Litwie: powstanie warstwy, rodzaje, status i pozycja w państwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Sławomir Karp ORCID: 0000-0002-6822-4831 DOI: 10.36693/RPTHer.2020.11 — Przynależność herbowa rodziny Pogirskich, mity a rzeczywistość . . . . 177

Henryk Litwin ORCID: 0000-0001-9877-2196 DOI: 10.36693/RPTHer.2020.12— Szlachta ruska Rzeczypospolitej. Szlachta — posesjonaci województw inkorporowanych w 1569 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Wojciech Iwańczak ORCID: 0000-0002-2095-7497 DOI: 10.36693/RPTHer.2020.13— Arystokracja i król w Czechach w zwierciadle bajki zwierzęcej z końca średniowiecza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Wojciech Iwańczak DOI: 10.36693/RPTHer.2020.14— Tristan reprezentantem rycerstwa? Przykład czeski . . . . . . . . . . 223

Marcin Hlebionek ORCID: 0000-0002-7047-4143 DOI: 10.36693/RPTHer.2020.15— Pieczęcie i herb miasta Ornety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Marcin Hlebionek DOI: 10.36693/RPTHer.2020.16— Czternastowieczna pieczęć Solca Kujawskiego z wyobrażeniem św. Stanisława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Marek L. Wójcik ORCID: 0000-0002-2009-5559 DOI: 10.36693/RPTHer.2020.17 — Herb miasta Strzelina — historia i współczesność . . . . . . . . . . . . 265

Zbigniew Chodyła ORCID: 0000-0003-3745-3129 DOI: 10.36693/RPTHer.2020.18— Herb Prus I na pieczęci Jędrzeja Kitowicza z 1769 roku. Dowód szlacheckiego pochodzenia pisarza po mieczu i współprzesłanka wskazująca na zmianę prawdziwego nazwiska rodowego przez jego ojca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

 RECENZJE

Sławomir Górzyński DOI: 10.36693/RPTHer.2020.19— Gerhard Seibold, Der Wappenbrief. Ein Kompendium, t. 1, Textband (s. 1218), t. 2, Bildband (s. 786), Böhlau–Verlag, Wien 2020 . . . . . . . . . . . . . . . 339

 IN MEMORIAM

Andrzej Stefan Grzybowski (1 września 1930–24 października 2020) (Andrzej Novák-Zempliński) Andrzej Novák-Zempliński DOI: 10.36693/RPTHer.2020.20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345