Strona z wiadomościami bieżącymi Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

Strony Polskiego Towarzystwa Heraldycznego uległy zablokowaniu i zniszczeniu w wyniku ataku hakerów. Uległ zniszczeniu także nasz serwer fizyczny (urządzenia). Niestety jeszcze nie wszystkie dane zostały odzyskane, ale cały czas nad tym pracujemy. Za długi okres wstrzymania działania stron odpowiedzialność spada na wandali żądających od nas okupu, którego nie zapłaciliśmy. Niestety okres pandemii utrudnił prace serwisowe, ze względu na problemy z fizycznym serwerem. Wszystkie „martwe” linki mamy nadzieję uruchomić niedługo.

Witamy na stronie z publikacjami naukowymi
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

1.         I Kongres Heraldyki Polskiej (Program i abstrakty wystąpień referentów)

Tom 16 i 17 Rocznika zawiera teksty wygłoszonych i przekazanych do publikacji referatów kongresowych

Bazy wiedzy:

1.         Publikacje Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

2.         Fotografie III Oddziału Archiwum Głównego Akt Dawnych

3.         Metryka Koronna
(Finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki)

4.         Księgi Grodzkie i Ziemskie Płockie
(Finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki)

5.         Księgi Grodzkie Przedeckie
(Finansowane z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

6.         Księgi grodzkie i Ziemskie Kowalskie
(Finansowane z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

7.         Księgi grodzkie i ziemskie z obszaru Mazowsza – w lutym 2022 roku rozpoczęły się prace nad digitalizacją i udostepnieniem ksiąg z obszaru Mazowsza południowego. Następnym etapem będzie przygotowanie wykazu urzędników mazowieckich. Planowane zakończenie projektu to 2027 rok. Obecne prace prowadzone są w ramach grantu NPRH

7.         Heroldia Królestwa Polskiego (w opracowaniu) w zbiorach AGAD, projekt własny

8.         Archiwum Towarzystwa Opieki na Grobami i Pamiątkami Historycznymi we Francji, Tom 1
(Finansowane z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

9.         Archiwum Towarzystwa Opieki na Grobami i Pamiątkami Historycznymi we Francji, Tom 2
(Finansowane z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

10        Udział Pol.Tow. Heraldycznego w ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego

             Groby polskie na cmentarzach w Owernii (etap pierwszy) (po uszkodzeniu przez hakerów jeszcze nie odzyskane)
(Finansowane z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

            Renowacja nagrobka Mieczysława Kamieńskiego

            Renowacja nagrobków polskich w Ouarville (po uszkodzeniu przez hakerów jeszcze nie odzyskane)

            Renowacja nagrobka Michała Wiszniewskiego (2021) (projekt finansowany przez Instytut POLONIKA z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

            Renowacja nagrobka Czyszkowskiego

            Renowacja nagrobka Mieszkowskiego

11.       Inwentarz archiwum Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
Opracowanie sfinansowane ze środków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

12.       Biblioteka Cyfrowa Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

Biblioteka cyfrowa realizowana jest w ramach kilku projektów sponsorowanych i własnych działań Towarzystwa we współpracy z Wydawnictwem DiG

Copyright © 2016 by Polskie Towarzystwo Heraldyczne CC BY ND