Konserwacja nagrobka Jana Napomucena MIESZKOWSKIEGO i jego rodziny, znajdującego się na cmentarzu Hôpital des Champs w Poitiers, Francja Obraz zawierający drzewo, zewnętrzne, roślina

Opis wygenerowany automatycznie

Jan Nepomucen Mieszkowski ur. 16.05.1811 we wsi Mieszki, par. Nasielsk, syn Stanisława i Teresy Sadowskiej. W powstaniu był chorążym. We Francji od 1832 roku, najpierw w zakładzie Châteauroux, a potem w Poitiers, gdzie w 1838 r. rozpoczął studia prawnicze. W 1841 r. zdał egzamin licencjacki. Wstąpił do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego i w styczniu 1834 r. został wybrany do Komisji Korespondencyjnej. Pracował w domu handlowym. Z małżeństwa z Françoise Louise Meiniel zawatrego 14.07.1845 w Poitiers urodziło się 5 dzieci. Zmarł 19.04.1865 i został pochowany na cmentarzu Hôpital des Champs.

odnowiony dzięki staraniom Polskiego Towarzystwa Heraldycznego dzięki Dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego