RPOLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNE • THE POLISH HERALDIC SOCIETY

PL 00–263 Warszawa • ul. Długa 7, tel. (+48) 506 478 180
www.pther.pl; www.pther.eu

24 grudnia 2022 roku

PT Członkowie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

Szanowni Państwo!

Dobiega końca kolejny rok i jest to zawsze dobra okazja do przedstawienia osiągnięć, a także zaprezentowania planów na kolejny okres.

W bieżącym roku odbyło się Walne Zgromadzenie naszego Towarzystwa, wybrane zostały władze na kolejną kadencję.

W 2022 roku Towarzystwo zorganizowało – mimo niesprzyjających jeszcze warunków wiele spotkań, zarówno w przestrzeni internetowej jak i stacjonarnie. Wszystkim referentom, a także organizatorom oraz dyskutantom dziękuję za udział w spotkaniach.

W 2022 roku ważnym wydarzeniem był zorganizowany Jubileusz Pana Profesora Janusza Bieniaka. Spotkanie odbyło się w siedzibie naszego Towarzystwa, dzięki gościnności Pana Dyrektora dr Huberta Wajsa w Pracowni Naukowej AGAD. Jubileusz połączony był z wręczeniem Księgi Pamiątkowej Panu Profesorowi.

Rok 2022 to także czas w którym Towarzystwo aktywnie włączało się opiekę nad zabytkami przeszłości. Dzięki naszym staraniom odnowione zostały dwa nagrobki na terenie Francji polskich bohaterów Powstania Listopadowego. W Poitiers Jan N. Mieszkowskiego, a w Ales Konstantego Czyszkowskiego. Obie prace zostały sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Rok 2023 zapewne przyniesie nam wszystkim wiele zrealizowanych projektów czego życzę Państwu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2023 Roku.

Plany Towarzystwaa na rok 2023, to obok oczywiście spotkań naukowych organizowanych cyklicznie, także wydanie Rocznika i II Kongres Heraldyki Polskiej.

W pierwszym kwartale mam nadzieję oddać do rąk PT Członków Towarzystwa kolejny tom naszego pisma.

II Kongres Heraldyki Polskiej

Towarzystwo zaplanowało na ten rok II Kongres Heraldyki Polskiej (pierwszy odbył się w czerwcu 2017 roku). Pierwotnie planowaliśmy II Kongres na rok 2021. Na drodze do realizacji zamierzeń stanęła nam pandemia. Tym razem mamy nadzieję, że już nic nie zakłóci spotkania.

Obrady II Kongresu Heraldyki Polskiej będą poświęcone próbie odczytania wzajemnych relacji pomiędzy heraldyką a sacrum, religią a także kościołem - jako instytucji odgrywającej ogromną rolę w życiu społecznym – niezależnie od wyznań. Zgodnie z sygnalizowaną w 2021 rok problematyką, chcemy ją kontynować. Postaramy się odpowiedzieć na zagadnienia: herb / heraldyka - w religii / Kościele / ideologii religijnej.

Obrady Kongresu przewidziano na 20-22 IV 2023 roku w gościnnych salach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Na zgłoszenia tytułów wystąpień wraz z abstraktami czekamy do 5 lutego. Nie planujemy opłat wpisowych, uczestnicy sami muszą zapewnić sobie noclegi i dojazd.

Do końca lutego zostanie przedstawiony kompletny program obrad. Teksty po wygłoszeniu i przeprowadzeniu procesu recenzyjnego planujemy ogłosić na początku 2024 roku.

Mamy nadzieję na udział badaczy zagranicznych, stąd też językami obrad będą polski oraz angielski, niemiecki, francuski, włoski i hiszpański.

Raz jeszcze życząc wszelkiej pomyślności z okazji Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku łączę wyrazy poważania i szacunku

               

W imieniu Zarządu Głównego

Prezes

dr hab. Sławomir Górzyński, aih, AIG

do strony z bazami wiedzy