Dostępne sygnatury Księgi Płockie grodzkie wieczyste relacje
2014-10-01

<
W OPRACOWANIU
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne