Polskie Towarzystwo Heraldyczne

 

Inwentarz Archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji

Andrzej Biernat

Iwoan Dacka-Górzyńska

Sławomir Górzyński

Janusz Pezda
Bellerive-sur-Allier – Warszawa 2015

© Copyright by Polskie Towarzystwo Heraldyczne, 2015

ISBN 979-10-95627-00-5      EAN: 9791095627005Opracowanie przy wsparciu fianansowym
Departamentu Dziedzictwa Kulturowego
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 

 

 

Spis treści

Depozyt 1. Sprawy organizacyjne Towarzystwa, korespondencja, sprawy kasowe. 15

1. „Komisje lustracyjne grobów zasłużonych Ojczyźnie Polaków na paryskich cmentarzach: 1. Montmartre; 2. Père-Lachaise; 3. Montparnasse”. 15

2. [Materiały luźne] 17

3. „Osnowa ogłoszenia dot. zmiany nazwy „Towarzystwa Opieki na Grobami Zasłużonych Ojczyźnie Polaków we Francji”, ustalonej w stuletnią rocznicę Powstania Listopadowego, w miejsce dawnej „Komisji Grobów” na zgłoszoną w dniu 15 maja 1962 nazwę […] zawartego we francuskim „Dzienniku Ustaw”, Nr 127, z poniedziałku dnia 28 i wtorku dnia 29 maja 1962 r., na ostatniej stronie 5248, łam 2gi, w końcowym rozdziale pt. „Zrzeszenia cudzoziemskie”. 17

4. „Pocztowy rachunek czekowy. Paris/CC 13-775-31 Towarzystwa. Dane akta są w posiadaniu – w zasadzie – P. Skarbnika Towarzystwa”. 18

5. „Carnets de chèques et autres documents remis par Mme Szabelska 196”. 18

6. [Podziękowania za dokonane wpłaty] 18

Depozyt 2. Dokumentacja kasowa Towarzystwa. 18

1. [Czeki pocztowe (Chéques postaux) Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji] 18

2. [Rozliczenia kasowe Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji] 18

3. „C. C. P. rok 1989/1990”. 18

4. „Releve de Compte-Chèque Rok 1988/1989”. 19

5. „Releve de Compte-Chèque Koniec roku 1990/1991, przeniesione na rok 1991/1992”. 19

Depozyt 3. Sprawy finansowe i bankowe Towarzystwa. 19

1. „Obrót pocztowy: 1962/1963/1964/1965/1966/1967”. 19

2. [Kwity kasowe i bankowe z okresu 1960–1977] 19

3. [Zestaw wykazów bankowych] 19

Depozyt 4. Archiwum Prezesa Jean-Paul Palewskiego. 20

„Archiwum śp. Prezesa [Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji] Jean-Paul Palewskiego”. 20

Depozyt 5. Korespondencja Skarbnika. 22

„Korespondencja Skarbnika” [Towarzystwa]. 22

Depozyt 6. Sprawy finansowe. 23

1. „Archives antérieures à 1973”. 23

2. „C.C.P. [Centre Chècques Postaux de Paris] No 13.775.31 Année 1973”. 23

3. [Sprawy finansowe Towarzystwa] 23

4. [Księga dochodów i wydatków z lat 1957–1970. Towarzystwo Opieki nad Grobami Zasłużonych Ojczyźnie Polaków] 24

5. „Comptabilité”. 24

Depozyt 7. Sprawy finansowe Towarzystwa. 24

1. „Pièces de dépenses pour 1964–1967”. 24

2. [Korespondencja z firmami kamieniarskimi i rachunki] 24

3. „Factures 1975–1983–1984”. 24

4. „Facture [1980] 1986–1989”. 25

5. „Książka Kasowa Tow[arzystwa] Opieki nad Zabytkami i Grobami za lata 1976–1983”. 26

6. [Książka Kasowa Towowarzystwa Opieki nad Zabytkami i Grobami za lata 1979–1989] 26

Depozyt 8. Dokumenty księgowe Towarzystwa 1971–1989. 26

1. „Kwity i zestawienia C. C. P. [Centre Chècques Postaux de Paris] 1981–1984, 1985–1986, 1986/87–1987/88”. 26

2. „Rachunki 1971”. 26

3. „Czeki i korespondencja w sprawach finansowych”. 26

Depozyt 9. Sprawy orgnizacyjne Towarzystwa. 26

1. „Akta dotyczące ustalenia PP. Członków Honorowych Towarzystwa w 1937 r.”. 26

2. [Formularze legitymacje Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytakami i Grabami Historycznymi we Francji] 27

3. [Dokumentacja dotycząca rejestracji Towarzystwa jako organizacji zagranicznej oraz legalizacji władz Towarzystwa] 27

4. „Fortunat Strowski”. 27

5. „Prasa o grobach zasłużonych ojczyźnie Polaków we Francji 27

6. „Apel 1971 Tow[arzystwa Opieki nad Zabytkami]”. 28

Depozyt 10. Materiały po Janie Szymańskim. 28

1. „Śp. Jan Szymański”. 28

2. [Materiały po Janie Szymańskim, wieloletnim sekretarzu Towarzystwa] 29

3. [Materiały po Janie Szymańskim, wieloletnim sekretarzu Towarzystwa, korespondencja z prezesem Towarzystwa Edwardem Pomian Pożerskim] 31

4. [Materiały po Janie Szymańskim, wieloletnim sekretarzu Towarzystwa, korespondencja m.in. – z Władysławem Żeleńskim – skarbnikiem Towarzystwa] 32

Depozyt 11. Biogramy Polaków zmarłych na emigracji -nie członków Towarzystwa (Od Babirecki do Kwaśny). Cz. 1. 33

„Biographies des Polonais décédés en France après la deuxieme guerre mondiale, réunies, entre 1983 et 1992, par les soins de M. Stanislaw Łucki, Président de la Société pour la Protection des Souvenirs et Tombeaux Historiques Polonais en France et remises à M. Jean Skarbek, nouveau Président, pour les Archives de la Société”. 33

Depozyt 12. Biogramy Polaków zmarłych na emigracji -nie członków Towarzystwa (Od Lach do Żeromska). Cz. 2. 35

„Biographies des Polonais décédés en France après la deuxieme guerre mondiale, réunies, entre 1983 et 1992, par les soins de M. Stanislaw Łucki, Président de la Société pour la Protection des Souvenirs et Tombeaux Historiques Polonais en France et remises à M. Jean Skarbek, nouveau Président, pour les Archives de la Société”. 35

Depozyt 13. Biogramy zmarłych na emigracji członków Towarzystwa. 36

„Biographies des Membres de la Société pour la Protection des Souvenirs et Tombeaux Historiques Polonaise en France réunies, par les soins de M. Stanislaw Łucki, Président entre 1983 et 1992 et remises à M. Jean Skarbek, nouveau Président, pour les Archives de la Société”. 36

Depozyt 14. Sprawy finansowe Towarzystwa. 38

1. „Księga Główna Kasowa Zarządu Towarzystwa Opieki nad Grobami Załużonych Polaków we Francji z siedzibą w Paryżu XVI”. 38

2. „Księga główna kasowa dochodów i rozchodów Zarządu Towarzystwa Opieki nad Grobami Zasłużonych Ojczyźnie Polaków we Francji”. 38

3. „Kwitarjusz kasowy No. 1 Zarządu Towarzystwa […]: zawierający kwity kasowe; 1. Od No 1-szego z dnia 11 lutego 1931; 2. do No106-go z dnia – 5 kwietnia 1931 włącznie No. 2: „Kwitarjusz kasowy No. 1 Zarządu Towarzysta […]: No. 3: 2 XI 1952 – 11 XII 1953 No. 4: 14 XII 1953 – 8 I 1954”. 38

4. „Kwitarjusz kasowy No. 2 Zarządu Towarzystwa […]: zawierający kwity kasowe I: z 1931 roku: 1. Od Nr. 107go z dnia 23-go marca; 2: do Nr. 146-go z dnia 30-go grudnia; II: z 1932 roku: 1.: od Nr. 1-go z dnia 1-go stycznia; 2.do Nr. 23 z dnia 13-go grudnia; III: oraz lata 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 a w końcu 1940 r.”. 38

5. „Kwitariusz kasowy No. 3 od No 41 – 2 XI 1952 r, do No 70 – 24 XII 1952; od No 1-5 I 1953, do No 71 11 XII 1953”. 39

6. „Kwitariusz kasowy No. 4 od No 72/53 – 14 XII 1953, do No 81/53-30 XII 1953, od No1/54 – 8 I 1954”. 39

7a, 7b, 7c. [Kwitariusze – czyste] 39

8a, 8b, 8c, 8d. [Grzbiety książeczek czekowych i pokwitowań wpłat] 39

9a, 9b, 9, c, 9d, 9e, 9f, 9g. [Dokumenty finansowe Towarzysta] 39

Depozyt 15. Sprawy finansowe Towarzystwa. 39

„Akta dotyczące wpłat dokonanych przez ofiarodawców – w zasadzie bezpośrednio – na rachunek Towarzystwa Nr. 493 otwarty w Banku „Polska Kasa Opieki” w Paryżu w okresie lat od dnia 21-go stycznia 1931 r. do dnia 6-go kwietnia 1939 r.”. 39

Depozyt 16. Korespondencja Towarzystwa. 40

1. „Tombeaux Polonais, Archiwum śp. Prezesa Jean Paul Palewskiego”. 40

2. „Anc[ienne] Correspondance de la Société (1962–1977)” [Korespondencja Towarzystwa] 41

Depozyt 17. Sprawy Towarzystwa 1931–1965. 45

1. „14 Juin 1970 Montmorency. Photos par M. Falquet”. 45

2. „P. Jan Rieger. Artysta rzeźbiarz”. 45

3. „Divers documents”. 46

4. „Odezwy wydane przez Zarząd oraz skarbnika Zarzadu Towarzystwa […], w stuletnią [s] Powstania Listopadowego, na rzecz oraz na Towarzystwa [s]”. 47

5. „Akta dotyczące wypłat dokonywanych przez Zarząd Towarzystwa […] w okresie lat od 1931 do 1938 roku. (Akta niniejsze zawieraja ogółem 9, słownie dziewięć, dowodów kasowych)”. 47

6. „Archives départamentales”. 47

Depozyt 18. Cmentarz „Montparnasse”, cz. 1. 48

1. [Cmentarz] „Montparnasse” [teczki z dokumentacją grobów poddawanych konserwacji przez Towarzystwo] 48

2. „Cmentarz Montparnasse zdjęcia” [fotografie grobów polskich na cmentarzu Montparnasse i Montmartre wykonane przez Sławomira Górzyńskiego, Andrzeja Śliwowskiego w ramach inwentaryzacji grobów polskich na cmentarzach paryski prowadzonej przez studentów Instytutu Historycznego UW] 49

3. [Skany fotografii grobów na cm. Montparnasse] 50

Depozyt 19. Groby. Korespondencja od 1970 do 1983 roku. 51

„Groby. Korespondencja do roku 1983”. 51

Depozyt 20. Korespondencja Towarzystwa (A–L). 53

„Korespondencja od A do L”. 53

Depozyt 21. Korespondencja Towarzystwa (M–Ż). 55

[Korespondencja od M do Ż] 55

Depozyt 22. Dokumenty formalne Towarzystwa. Fotografie z Père-Lachaise. 58

1. [Księga Towarzystwa] 58

2. Fotografie z cmentarza Père-Lachaise. 59

3. „Korespondencja z p. J[anem] Szymańskim”. 61

Depozyt 23. Groby w Châlons-sur-Marne. 62

1. „Châlons s/Marne [cm. de la l’Ouest]: A[leksander] Brzostowski, J[erzy] Darewski, J[ózef] Latkiewicz, A[ntoni] Suchorski”. 62

2. Châlons 2000 ans d’histoire [Musée Municipal de Châlons, b.m.w.1980] 63

Depozyt 24. Cmentarz w Montmorency. 63

1. „Plan et liste des tombeaux polonais à Montmorency”. 63

2. „Akta dotyczące wznowienia planu grobów polskich na cmentarzu wygnańców w Montmorency”. 63

3. „Divers Montmorency”. 64

Depozyt 25. Cmentarz Montmorency. Dokumentacja grobów i tablic pamiątkowych poddawanych przez Towarzystwo renowacji. Litera B-G. 65

1. „Docteur [Józef] Babiński [konc. nr 984] (Montmorency)”. 65

2. „Barzykowski Stanisław [konc. nr 801] (Montmorency)”. 65

3. „Jerzy Białopiotrowicz (Montmorency)”. 65

4. „Kazimierz i Mieczysław Biesiekierski [konc. nr 1564] (Montmorency)”. 65

5. „Tablice: Czesław Bitner, Tadeusz Paczkowski”. 66

6. „Hipolit Błotnicki [konc. nr 811] (Montmorency)”. 66

7. Tekla Borowska z Jaroszyńskich [konc. nr 729] (Montmorency) 66

8. „Towarzystwo Historyczno-Literackie. Napis na grobie THL – Edward Borowski [konc. nr 887-890]. 66

9. „Plaque Henri Borkowski Montmorency”. 66

10. „Olga Boznańska [konc. nr 1542] Montmorency”. 66

11. „Gen[erał] Breański Feliks [Klemens] [konc. nr 683] Montmorency”. 67

12. „Brochocki Tomasz [konc. nr 921] (Montmorency)”. 67

13. „Karol Brzostowski [konc. nr 952] (Montmorency)”. 67

14. „Gen[erał] Ludwik Tadeusz Bystrzonowski [konc. nr 800] (Montmorency)”. 67

15. „Akta dotyczące grobu śp. dr. Jana Chądzyńskiego oraz wykucia na nim napisu ku czci i pamięci śp. dr. Julji z Mierzyńskich Chądzyńskiej [konc. nr 1118] (Montmorency)”. 67

16. „Plaque Chowańcowa (Montmorency)”. 67

17. „Grób: Chodźko Aleksander, Chodźko Helena. Cimetière des Champeaux [Montmorency] Concession [nr] C 687”. 68

18. „Montmorency. Rodzina Cichorskich [konc. nr]G-857”. 68

19. „Otton Czuruk [konc. nr 1554] (Montmorency)”. 68

20. „Generał [Henryk]Dembiński [konc. nr 810] (Montmorency)”. 68

21. „Franciszek Duchiński [konc. nr 927] (Montmorency)”. 68

22. „Plaque Dywizja Pancerna (Montmorency)”. 68

23. „Tablica ‘F2’”. 68

24. „Zygmunt Firyn [konc. nr 1221] (Montmorency)”. 69

25. „Irena Fukierowa [konc. nr 1553] (Montmorency)”. 69

26. „Zofia Gałęzowska [ur. Voltz] [konc. nr 484] (Montmorency)”. 69

27. „Les tombeaux des Giedroyć à Montmorency [konc. nr 870,893,894,955]”. 69

28. „Cypryan Godebski [konc. nr 732] Montmorency”. 69

29. „Andrzej Bolesław Godek (1880–1950). Koncesja [nr] 1101”. 70

30. „Cmentarz „Le Champeaux” Kanut Gorkowski 1810-1898. Koncesja [nr] 760”. 70

31. „Guirard”. 70

Depozyt 26. Cmentarz Montmorency dokumentacja grobów i tablic pamiątkowych Litery H-P, Wakar. 70

1. „Rozalia Hammer [konc. nr 838] (Montmorency)”. 70

2. „Hołynska-Borch. [konc. nr 959] Montmorency”. 70

3. „Ks. Augustyn Jakubisiak. Koncesja [nr] H 1561”. 70

4. „Montmorency. Teczka dotycząca umieszczenia w przyszłości tablicy poświęconej pamięci śp. Józefa Jakubowskiego (otrzymaliśmy na ten cel 2.000 F – 30 marca 1995). Tablica wykonana w kwietniu 1986 r. ”. 71

5. „Józef Jurjewicz [konc. nr 737] Montmorency”. 71

6. „Włodz[imierz] Kaczorowski [konc. nr 1552] Montmorency”. 71

7. „Kaczkowski Zygmunt [konc. nr 981] (Montmorency)”. 71

8. „Jan A[lbin] Kaniowa Kraszewski [konc. nr 136] (Montmorency)”. 71

9. „Plaque Jedrus Kasprzyk” (Montmorency) 71

10. „Generałowa Konarska Maria. [konc. nr 968] Montmorency”. 71

11. „Montmorency Koncesja No 1435 (1434bis). Grób rodziny Korusiewicz, Korusiewicz-Konyk Zofia, Chmielewska Janina”. 72

12. „Plaque Jan Bolesław Korwin-Krokowski. Cmentarz w Montmorency”. 72

13. „Ildefons Kossiłowski. [konc. nr 743] Montmorency”. 72

14. „Witold Kozłowski. [konc. nr 1481bis] Montmorency”. 72

15. „Bronislawa Krolikowska [konc. nr 1127] Montmorency”. 72

16. „Krzyzanowscy, Suzinowie, Grabinska, Szymanski [konc. nr 752] (Montmartre)”. 72

17. „Stanisław Kwiecinski [konc. nr 653] (Montmorency)”. 72

18. „Henryk Lasocki [konc. nr 673] (Montmorency)”. 72

19. „Montmorency. Lewandowska Aniela, Lewandowski Ludwik [nr konc.] B-904”. 73

20. „Grobowiec rodziny Łuckich na cmentarzu w Montmorency [konc. nr 1022]”. 73

21. „Łada [Julian i Irena] [konc. nr 1164bis] Montmorency”. 73

22. „Mieczysław Łuczynski [konc. nr 165] (Montmorency)”. 73

23. „Tadée Makowski [konc. nr 646] (Montmorency)”. 73

24. „Grób Jana Matyasika [konc. nr 1196]w Montmorency”. 73

25. „Dr. Michałowski Feliks [konc. nr 932] (Montmorency)”. 73

26. „Le tombeau de la famille de Mickiewicz à Montmorency [konc. nr 871]”. 74

27. „[Zygmunt Walenty] Myrton Michalski [konc. nr 433] (Montmorency)”. 74

28. „Grób Rodzinny Ignacego Jana Paderewskiego [Alfred Paderewski i Helena z Rozenów Paderewska] [konc. nr 211] w Montmorency ”. 74

29. „Montmorency. Grobowiec rodziny Wakar koncesja No A 1364 obecnie własność Towarzystwa Opieki nad Polskim Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji”. 74

30. „Plaque commémorative dans l'église de Montmorency”. 75

Depozyt 27. Cmentarz Montmorency dokumentacja grobów i tablic memoratywnych poddawanych przez Towarzystwo renowacji. Litery N–R. 75

1. „Akta dotyczące odnowienia sarkofagów Juljana Ursyna Niemcewicza oraz generała Karola Kniaziewicza, dłuta Władysława Oleszczyńskiego, w kościele świętego Marcina w Montmorency, 1931 r. Ogółem 28 załączników”. 75

2. „Akta dotyczące odnowienia wspólnego grobu Juljana Ursyna Niemcewicza oraz generała Karola Kniaziewicza na starym cmentarzu w Montmorency [konc. nr 872]”. 76

3. „[Cyprian] Norwid à Montmorency [konc. nr 731]”. 76

4. „Orłowski Aleksander [konc. nr 809] (Montmorency)”. 77

5. „Sépulture Ordęga [Władysław i in.] [konc. nr1029] à Montmorency”. 77

6. „Osławski [Wiktor] [konc. nr 734] Montmorency”. 77

7. „Justyn Ostrowski [konc. nr 1024] (Montmorency)”. 77

8. „Thadée L[eon] Ostrowski [konc. nr 269] (Montmorency)”. 77

9. „Jadwiga Ostrożyńska [konc. nr 525] (Montmorency)”. 78

10. „Sophie Ostrożyńska [konc. nr 525] Montmorency”. 78

11. „Grób Irena Paczkowska-Gabaud Concesja [nr] B 816”. 78

12. „Plaque commémorative Jerzy Paczkowski Montmorency”. 78

13. „Tadeusz Pajor [konc. nr 1565] Montmorency”. 78

14. „Montmorency. Sépulture W[ładysław] Panczak concession [nr] H 1423”. 78

15. „Bronisław Piłsudski [konc. nr 104] (Montmorency)”. 78

16. „Plaque [Marie André] Poniatowski Montmorency”. 78

17. „Delfina Potocka [konc. nr 1047] à Montmorency”. 79

18. „Włodzimierz Radowicki [konc. nr 934] Montmorency”. 79

19. „[Jan Nepomucen] Korab-Rayski [konc. nr 923] (Montmorency)”. 79

20. „Plaques s/monument [Henryk] Rochowicz & [Henryk] Goliński à Montmorency”. 79

21. „Ruszczyc Bronislawa [konc. nr 1102] Montmorency”. 79

22. „Plaque Marian Rybczynski Montmorency [konc. nr 887-890]. 79

Depozyt 28. Cmentarz Montmorency dokumentacja grobów i tablic pamiątkowych poddawanych przez Towarzystwo renowacji. Litera S–Z. Tablica Katyń. 80

1. „Sprawa urny z prochami gen. Kazimierza Sosnkowskiego [konc. nr 887-890]. 80

2. „Plaque [Kazimierz] Sosnkowski”. 80

3. „Stadnicki Kazimierz [konc. nr 684] (Montmorency)”. 81

4. „Stan[isław] Stodołkiewicz [konc. nr 730] (Montmorency)”. 81

5. „Al[eksander] Stryjeński [konc. nr 749] (Montmorency)”. 81

6. „Strzecki Wincenty [konc. nr 664] (Montmorency)”. 81

7. „Aloizy Strzembosz [konc. nr 142] (Montmorency)”. 81

8. „Grób rodziny Suzinów – Dębno-Krzyżanowskich (dossier venant des papiers Dąbrowski Antoni ou Władysław 1966) [konc. nr 752]”. 81

9. „Antoni i Maria Szawklis [konc. nr 652] (Montmorency)”. 81

10. „Théodore Szretter [konc. nr 641] (Montmorency)”. 82

11. „Maria Szeliga [konc. nr 887-890] (Montmorency)”. 82

12. „[Józef i rodzina] Szermentowski [konc. nr 443] à Montmorency”. 82

13. „Szura Gustaw [konc. nr 593] (Montmorency)”. 82

14. „Montmorency. Sépulture collective K[azimierz] Szwykowski. Concession [nr] C. 672”. 82

15. „Antoni Szymański [konc. nr 926] Montmorency”. 82

16. „Plaque „Katyń” (Montmorency)”. 83

17. „Józef Tański [konc. nr 690] Montmorency”. 84

18. „Sépulture [Ignacy] Terlecki [konc. nr 1026] à Montmorency”. 84

19. „Tadeusz Twardowski [konc. nr 1197] Montmorency”. 85

20. „Grób Zofii z Kamińskich Węgierskiej [konc. nr 808] Montmorency”. 85

21. „Wierzbicka Wanda [konc. nr 905] (Montmorency)”. 85

22. „Montmorency Sépulture K[azimierz] Woźnicki. Concession [nr] A.1217 ()”. 85

23. „Tablica Lech Wróblewski Cmentarz Montmorency”. 85

24. „Leon Wrzesniewski [konc. nr 559] (Montmorency)”. 85

25. „Zabłocki Ludwik [konc. nr 1163] Montmorency”. 86

26. „Grób generała Władysława Zamoyskiego [konc. nr 744] (Montmorency)”. 86

27. „Zdzitowiecki Władysław [konc. nr 920] (Montmorency)”. 86

28. „Gustaw Zieliński Włodzimierz Zieliński [konc. nr 1562] (Montmorency)”. 86

29. „Grób Xięży Zmartwychwstańców (Montmartre)” [konc. nr 728] 87

30. „Les tombeaux de Mgr L[eon] Postawka [konc. nr 1116] et des Bracia Zmartwychwstańcy [konc. nr 728] à Montmorency”. 87

Depozyt 29. Akta dotyczące utworzenia muru-Pomnika -Memoriału na cmentarzu w Montmorency. 87

1. „Aménagement du cimetière des Champeaux à Montmorency. 1er projet de M. Rybczynski 1966”. 87

2. „Amenagement du cimetière des Champeaux à Montmorency. 2, 3 et 4 Projets – non definitifs de Mm Korytkowski et Rybczynski 1969–1970” (koperta) 88

3. „Montmorency. Nouvelles plaques Au monument 1970” [korespondencja ws. ufundowania tablic umieszczanych na murze Memorialu] 88

3a. „Marynarka”. 88

3b. „2 D[ywizja] S[trzelców] P[ieszych]”. 88

3c. „[Henryk] Lipkowski”. 88

3d. „Podhalanie”. 89

3e. „Lotnicy”. 89

3f. „Brygada Karpacka”. 89

3g. „Ekspozytura sztabu”. 89

3h. „Spadochroniarze”. 89

3i. „II Korpus [Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie]”. 89

3j. „[Henryk] Palmbach”. 90

3k. „Notre plaque”. 90

3l. „Zyg[munt] Hermaszewski, Henryk Borkowski”. 90

3ł. „Jan Ruff adw[okat]”. 90

4. „Monument à Montmorency. Demarches 1965–1970. Inauguration 14 VI 1970”. 90

5. „Monument. Cérémonie de l’inauguration 14 VI 1970 a Montmorency”. 91

6. „Aménagemant du Cimetière des Champeaux à Montmorency”. 91

Depozyt 30. Opieka nad grobami w Paryżu i całej Francji. Sprawy finansowe Towarzystwa. 93

1. „Towarzystwo Opieki nad Grobami. Sprawozdania z robót dokonanych przy utrzymaniu Grobów z funduszy T[owarzyst]wa oraz inform[acje] o robotach przy grobach lub płytach w złym stanie”. 93

2. Towarzystwo Opieki nad Grobami na cmentarzach we Francji. Korespondencja luźna. 93

3. „Oświadczenie protokolarne p. Jana Szymańskiego skarbnika Zarządu Towarzystwa w okresie lat od 1930–1949 r. [Zebrane w latach 1950–1953]”. 94

4. „1949–1950 Korespondencja z urzędami francuskimi, Sprawa koncesji 4 grobów na cmentarzu w Montmorency, P[olską] K[asą] O[pieki] (rach[unek] zlikwidowany), Koresp[ondencja] z przedsięb[iorstwem kamieniarskim] Tayssédre przy cmentarzu Père Lachaise (grób gen. Tyszkiewicza)”. 95

5. „Posiedzenia Zarządu. Zebrania Ogólne Członków Protokoły – Przemówienia itp. Spisy Członków”. 96

6. „Dowody do wpływów od 23 V 1949. Do Kwitariuszy No 1, No 2”. 96

7. „Tow. Opieki nad Grobami (finansowe) do 31.XII.1949 r. Bruliony. Kasy”. 97

8. „Koresp[ondencja] T[owarzyst]wa Opieki nad Grobami. Ostatnie listy J. Szymańskiego”. 97

9. „Akta dotyczące oznaczania grobów zasłużonych ojczyźnie Polaków, spoczywających na wygnańczej ziemi francuskiej”. 97

10. „Korespondencja z 1957”. 97

11. [Listy imienne członków Towarzystwa] 97

12. [Korespondencja J. Szymańskiego z Edmundem Urbanowiczem w sprawach bieżącej działalności Towarzystwa] 98

Depozyt 31. Materiały dotyczące działalności Towarzystwa i ustawodawstwo francuskiego dotyczącego koncesji cmentarnych zgromadzone przez Jana Szymańskiego. 98

1. „Prasa polska zawierająca notatki o działalności Towarzystwa [Opieki nad Grobami Zasłużonych Ojczyźnie Polaków we Francji] w 1931 r. oraz w 1932 r. Ogółem: Dziewięć załączników”. 98

II. „Ustawodawstwo francuskie dotyczące koncesji cmentarnych”. 99

3. „Zapasowe Teczki „Towarzystwa Opieki nad Grobami Zasłużonych Ojczyźnie Polaków we Francji” stanowiące własność prywatną Sekretarza zarządu Towarzystwa [Jana Szymańskiego]”. 99

3a. [Materiały zbierane przez J. Szymańskiego i jego notatki] 99

4. „Akta dotyczące grobu Józefa Rafała Mickiewicza, młodszego syna Wieszcza na nowym cmentarzu Ivry pod Paryżem”. 100

5. [Pismo Jana Szymańskiego do Ambasadora Wacława Grzybowskiego z prośbą o przystąpienie do Towarzystwa, w zał. notatka dot. historii oraz dotychczasowej działalności Towarzystwa] 100

6. Notatki J. Szymańskiego o pamiątkach polskich pozostałych po po Fryderyku Chopinie, Franciszku Godebskim, Janie Styce] 101

7. „Les Statuts”. 101

Depozyt 32. Korespondencja Jana Szymańskiego 1930–1959 oraz prezesa Jean P. Palewskiego (1963–1975) i Comité August de Radwan. 101

1. „Akta: Korespondencje 1930–1938/40; 1949–1956”. 101

2. „Korespondencja” [za 1959 rok] 103

3. „Mr. J.-P. Palewski. Correspondance (Courrièr)”. 104

4. „Comité August de Radwan”. 105

Depozyt 33. Pomniki i groby polskie poza Paryżem. 105

1. „Pomnik Bajończyków La Targett” [Neuville-Saint-Vaat] (Pas-de-Calais) 105

2. „Pomnik Bajończyków w Bayonne”. 106

3. „Coëtquidan”. 106

4. „Monument à Bergerac” [dep. Dordogne] 106

5. „Leonard Chodzko à Poitiers”. 106

6. Grób rodziny Choinackich w Gardouch – 31290 Villefranche de Lauragais (30 km od Toulouse)”. 106

7. „Tarbes Cimetière Saint-Jean sèpulture de Prince Janusz Józef Swiatopelk-Czetwertyński” [zm. 1837 w Tarbes] 106

8. „Stanislaw Dombrowski (Agen)” [zm. 1898 w Agen (Lot-et-Garonne), pochowany na cmentarzu Gaillard] 107

9. „Akta dotyczące odnowienia grobu Stefana Garczyńskiego w Avignon w 1937 r. ogółem: ośm[s] załączników” [zm. 1833 w Avignon, poch. na cm. Saint-Véran w Avignon (Vaucluse)] 107

10. „Akta dotyczące odnowienia grobu Konstantego Gaszyńskiego na cmentarzu w Aix-en-Provance. Ogółem: dwa wycinki prasowe”. 108

11. „Pomnik ku czci żołnierza polskiego w Dunkierce (odsłonięty 16. 9. 1984)”. 108

12. „Juan-les-Pins. Tablica w kościele Notre Dame de la Pinéde” [z 1942 r. ufundowana z inicjatywy Anny Dzierożyńskiej] 108

13. „Śp. Nina Iwańska, grób w Carcassonne (Gard) zmarła 1983 r.”. 108

14. „Król Stanisław Leszczyński. Nancy” i „Grobowiec króla Stanisława Leszczyńskiego oraz Katarzyny z Opalińskich w Kościele Notre-Dame-de-Bon-Secours w Nancy”. 109

15. „Tablica ku czci żołnierzy Armii Polskiej poległych we Francji [1939–1945] – odsłonięta [12 X 1980] w Lille” [pod Pomnikiem Poległych miasta Lille]”. 109

16. „Akta dotyczące grobu Kazimierza Józefa Machnickiego w Marsylji [zm. 16 X 1844], w 1937 r. – (Grób już nie istnieje- Akt zgonu śp. Machnickiego w załączeniu) – Ogółem: siedem załączników.”. 109

17. „Malestroit. Odsłonięcie pomnika z okazji 50-lecia złożenia przysięgi przez „Brygadę Podhalańska” w dniu 10 kwietnia 1940. (uroczystość miała miejsce w dniu 8 kwietnia 1990)”. 110

18. „Cmentarz w Mentonie. Wykaz grobów”. 110

19. „Montrésor”. 110

20. „Franciszek Paschalski [zm. 13 X 1940]. Monaco”. 110

21. „Walerian Pietkiewicz [zm. 22 X 1843] à Tours, [pochowany na cm. La Salle]”. 111

Depozyt 34. Pamiątki polskie we Francji i Algierii. 111

1. „Divers autres”. 111

2. „Nagrobek Władysława Białego, księcia gniewkowskiego, zmarłego w 1388 r. w Strasbourgu, i pochowanego w katedrze św. Benigny w Dijon”. 112

3. „Grób Wacława Zaleskiego w Tuluzie”. 112

4. „Villard de Lens”. 112

5. „Vercors”. 113

6. „Szymberski Tadeusz (Aix-les-Bains) [(Savoie)]”. 113

7. „Georges-Clément de Swiecinski. Musée Municipal de Guéthary (64210)”. 114

8. „Alexander Straszewicz Guebwiller [Haut-Rhin-Alzacja]”. 114

9. „Obraz Matki Boskiej w kościele w Sappey [-en-Chartreuse] [(Isère)] koło Grenoble”. 114

10. „Recherches du tombeau du Lt. Jerzy Poniatowski”. 114

11. „Józef Poniatowski (Oran)”. 115

Depozyt 35. Groby polskie i inne upamiętnienia Polaków we Francji. 115

1. „Płyty zasłużonych w Bibliotece Polskiej [w Paryżu]”. 115

2. „Chantilly”. 116

3. „Grób Wandy Wysockiej Cmentarz w Thiais: 100 dywizja, 12 rząd, 46 grób”. 116

4. „Tablica Marii Curie-Skłodowskiej, 36 quai de Béthune, Paris”. 117

5. „[rue] Dantzig – Gdansk”. 117

6. „Fundacja Marii Leszczyńskiej w Wersalu”. 117

6A. „Teczka Grobowiec Marii Leszczyńskiej w katedrze Saint-Denis, Seine”. 117

7. „Akta dotyczące odnowienia grobu Józefa Marji Hoene-Wrońskiego na starym cmentarzu w Neuilly-sur-Seine w 1933 r. Ogółem czterdzieści-cztery załączniki”. 117

8. „Grobowiec króla Jana Kazimierza w byłem opactwie benedyktyńskim, obecnym kościele Saint-Germain-des-Prés w Paryżu. Akta dotyczące odnowienia Mauzoleum króla Jana Kazimierza w d. opactwie benedyktyńskim, obecnym kościele Saint-Germain-des-Prés w Paryżu”. 118

9. „Jan Kazimierz, król Polski (przeniesienie organów z kaplicy św. Kazimierza)”. 120

10. „Croix de Merite. [Stanisław] Korytkowski”. 121

11. „Stanislas de Laveaux [cm.] Pantin”. 122

12. „Plaque [Joachim] Lelewel,  153 bd St. Germain [Paryż]”. 122

13. „Ksiądz prałat Leon Łagoda. Rektor polskiej misji katolickiej we Francji od 1 IV 1929-30 IX 1933”. 122

14. „Łuk Triumfalny”. 122

15. „Paweł Merwart. Tablica pamiątkowa przy 13 av. Frochot, Paryż 9”. 123

16. „Plaque [Adam] Mickiewicz, 63 rue de Seine, Paris [6e]”. 123

17. [Skany fotografii związanych z Polakami we Francji] 123

Depozyt 36. Pomniki, tablice pamiątkowe i groby polskie i inne pamiątki polskie w Paryżu i okolicach. 123

1. „Gen. [Roman] Sołtyk [zm. 24 X 1843], St. Germain-en-Laye”. 123

2. „Komitet ‘Izby Norwida’ w klasztorze Świętego Kazimierza 1958”. 124

3. „Stanisław Pawluk (ur. 1890) [zam. w Warszawie]”. 124

4. „Płk. Michał Protasewicz 1898–1982, cmentarz Batignolles”. 125

5. „Tablica generała Władysława Sikorskiego na Hotelu „Danube” 58, rue Jacob – Paris 6e”. 125

6. „Wotum Polskie w kościele Matki Boskiej Zwycięstw w Paryżu”. 125

7. „Maria Mniszech z domu Potocka [zm. 24 II 1885]. Stary cmentarz w St. Germain-en-Laye”. 125

8. [Kapliczka Kościuszki pod Fontainebleau w Gravines-sur-Loing] 126

8a „Odnowienie „Kapliczki” [Kościuszki pod Fontainebleau] w latach 1955/56”. 126

8b. „Uroczystość przed „Kapliczką Kościuszki” w lesie Fontainebleau”. 126

8c. „Korespondencja ws. „L’inscription à l’inventaire du patrimoine historique de la Chapelle dédiée à la mémoire de Tadeusz Kosciuszko”) 127

8d. „Korespondencja i różne dokumenty” [dotyczące Kapliczki Kościuszki pod Fontainebleau i jej renowacji] 127

8e „Akta Kościuszki (wycinki z gazet)”. 128

8f. [Wystąpienie Towarzystwa sprawie ws. „L’inscription à l’inventaire du patrimoine historique Seine-et-Marne” Kapliczki Kościuszki pod Fontainebleau – kopia] 128

Depozyt 37. Groby polskie na cmentarzu Montmartre w Paryżu – fotografie. 129

1. [Zbiór fotografii polskich nagrobków na cmentarzu Montmartre wykonany w latach 50. XX w. wraz z towarzyszącymi im odpisami inskrypcji, cz. 1] 129

2. [Zbiór fotografii polskich nagrobków na cmentarzu Montmartre wykonany w latach 50. XX w. wraz z towarzyszącymi im odpisami inskrypcji, cz. 2] 129

3. [Zbiór fotografii polskich nagrobków na cmentarzu Montmartre wykonany prawdopodobnie w 1957 r. wraz z towarzyszącymi im odpisami inskrypcji, cz. 3] 129

4. [Fotografie polskich grobów wykonane przez Sławomira Górzyńskiego w ramach inwentaryzacji grobów polskich na cmentarzu Montmartre prowadzonych przez zespół studentów Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego w 1984 r. (koperty)] 130

Depozyt 38. Groby polskie na cmentarzu Montmartre w Paryżu. 131

1. „Grób zbiorowy członków Rządu Narodowego z 1831 roku. (Exoriare aliquis, nostris ex ossibus ultor)” [div. 17 fotografie dokonane staraniem Zarządu Towarzystwa 1937 r.] 131

2. „I. Grób zbiorowy „Beati, qui lucent, quoniam ipsi consolabuntur” – Gajewski [div. 2]; II. Grób rodzinny Anny Gerlicz [wł. Gerycz, Geritz] wnuki [s] Tadeusza Reytana [div. 25]; III. Grób Teodora Pocieya, ostatniego z rodu litewskiego” [div. 6]. „Montmartre”. 132

3. „Grób zbiorowy ‘Przed Twe ołtarze, zanosim błagania…’ Montmartre [div. 8]”. 132

4. „Jan Kaszyc, poseł (Montmartre) [div. 19]”. 133

5. „Montmartre. Grób: Ks. Edward Duński, Płk Karol Różycki. Koncesja No 270 z 1857- cadastre No 581 zakupiona przez Dominika Iwanowskiego. 24 Dywizja – 17 rząd – No 16 od Av. du Tunnel”. 133

6. „Bohdan Zaleski, Maryla Okińczyc Zaleska Montmartre [div. 1]”. 133

7. „Sépulture Theofile Zabłocki, Cimetière du Nord Montmartre [div. 12]”. 133

8. „Al[eksander] Wołodkowicz (Montmartre) [div. 19]”. 134

9. „Walenty Wankowicz, Ludwik Zambrzycki (Montmartre) [div. 23]”. 134

10. „Juliusz Słowacki Montmartre [div. 7]”. 134

11. „Ksawery Sabbatin [Sabbatyn] (cim. Montmatre) [div. 23]”. 134

12. „Akta dotyczące odnowienia grobu generała Macieja Rybińskiego, ostatniego wodza naczelnego Wojska Polskiego w 1831 r., na paryskim cmentarzu północnym, zwanym „Montmartre [div. 31]”. 135

13. „Kaz[zimierz] Rakowski Montmartre [div. 2]”. 135

14. „Grób rodzinny Tadeusza i Marii z Potockich Mostowskich, położony na obszarze 30-tej Dywizji, w 7-m Rzędzie, Nr.: 77-ym, na Paryskim Cmentarzu Północnym, zwanym „Montmarte”. 136

15. „Generał Jan Paweł Jerzmanowski i towarzysze broni Montmartre [div. 7]”. 136

16. „Cimetière du Nord-Montmartre Chapelle Marie Potocka [div. 4]”. 136

17. [Grób Alberta Sakoskiego cm. Montmartre div. 33] 136

18. [Grób Józefa i Hermana Potockich. Cmentarz Montmartre (div. 5)] 136

19. „Cmentarz Montmarte Różne-Divers”. 137

Depozyt 39. Groby polskie na cmentarzu Montmartre w Paryżu. Teczki grobów zakładane w związku z działaniami renowacyjnymi. 137

1. „Akta dotyczące odnowienia grobu zbiorowego członków Rządu Narodowego w 1830-1831. Wzniesionego przy „Avenue des polonais”[div. 17] na paryskim cmentarzu północnym, zwanym „Montmartre. Ogółem: sto dwanaście załączników”. 137

2. „Akta dotyczące grobu zbiorowego, wzniesionego przez Cypryana Norwida, na paryskim cmentarzu północnym, zwanym „Montmartre”, „Colonne brisée” [lub członków Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, div. 17]”. 141

3. „Akta dotyczące czwartego z rzędu grobu zbiorowego przy „Avenue des Polonais” na paryskim cmentarzu północnym, zwanym „Montmartre” Alexandré Brzezicki, Prince Giedroyc, Arthur Joseph Ramotowski, Antoine comte Lanckoronski [div. 17]”. 142

4. „Akta dotyczące grobu zbiorowego „Exules Poloni Memoriae Suorum” przy „Avenue des Polonais” na paryskim cmentarzu północnym, czyli „Montmartre [div. 17]”. 143

4a. „Akta dotyczące wmurowania nowej tablicy – na grobie zbiorowym „Exules Poloni Memoriae Suorum” przy „Avenue des Polonais” na paryskim cmentarzu północnym czyli „Montmartre”- ku czci i pamięci księdza Aleksandra Jełowickiego [div. 17].”. 143

5. „Grób zbiorowy Orła i Krzyża. Montmartre [div. 9]”. 143

6. „Sepulture Gawronski-Wroniecki. Plaque Lelewel. Cimetière Montmartre („Jeszcze Polska nie zginęła póki Bóg na niebie”) [zwany lelewelowskim] [div. 13]”. 144

7. „Divers cim[etière]. Montmartre” [cz. 2] 144

Depozyt 40. Protokoły posiedzeń Towarzystwa. 145

1. „Protokół wspólny z dwóch posiedzeń organizacyjnych Towarzystwa, odbytych w poniedziałek dnia 2-go oraz dnia 9-go maja 1949 r., celem wznowienia – po drugiej wojnie światowej 1939 r. do 1945 r. – działalności Towarzystwa”. 145

2. „Protokół z posiedzenia Towarzystwa, odbytego w poniedziałek dnia 23-go maja 1949 r.”. 145

3. „Protokół z posiedzenia Towarzystwa, odbytego w piątek dnia 4-go listopada 1949 r.”. 145

4. „Protokół z posiedzenia Towarzystwa, odbytego we wtorek dnia 29-go listopada 1949 r.”. 145

5. „Protokół z posiedzenia Towarzystwa, odbytego w środę dnia 8-go listopada 1950 r.”. 145

6. „Protokół z posiedzenia Towarzystwa, odbytego w czwartek dnia 26-go kwietnia 1951 r.”. 146

7. „Protokół z posiedzenia Towarzystwa, odbytego w środę dnia 22-go lutego 1952 r.”. 146

8. „Protokół z posiedzenia Towarzystwa, odbytego w piątek dnia 28-go listopada 1952 r.”. 146

9. „Protokół z posiedzenia Towarzystwa, odbytego we wtorek dnia 31-go marca 1953 r.”. 147

10. „Protokół z posiedzenia Towarzystwa, odbytego w środę dnia 29-go kwietnia 1953 r.”. 147

11. „Protokół z posiedzenia Towarzystwa, odbytego w piątek 22-go stycznia 1954 r.”. 147

12. „Protokół Zebrania Towarzystwa, odbytego w piątek dnia 11-go czerwca 1954 r.”. 147

13. „Protokół zebrania Towarzystwa, odbytego w piątek, dnia 22 listopada 1954 r.”. 148

14. „Protokół zebrania Towarzystwa, odbytego w czwartek, dnia 21-go kwietnia 1955 r.”. 148

15. „Protokół zebrania Towarzystwa, odbytego w czwartek, dnia 15-go grudnia 1955 r.”. 148

16. „Protokół zebrania Towarzystwa, odbytego w piątek, dnia 18-go maja 1956 r.”. 149

Depozyt 41. Walne Zebrania Towarzystwa. 149

1. „Protokół Walnego Zebrania Towarzystwa, odbytego w poniedziałek, dnia 28-go stycznia 1957 r.”. 149

2. „Protokół Zebrania Nadzwyczajnego Towarzystwa, odbytego w czwartek, dnia 27-go czerwca 1957 r.”. 150

3. „Archiwum Marii Kasterskiej” [Papiery Towarzystwa Opieki nad Grobami Zasłużonych Polaków we Francji] 151

4. „Doroczne spisy imienne osób, którym Zarząd Towarzystwa rozsyła – w m. październiku każdego roku prośby o uiszczenie składki względnie ofiary na rzecz oraz na cele Towarzystwa (zbiórki te przeprowadzane są ku upamiętnieniu Powstania Listopadowego)”. 152

Depozyt 42. Walne Zebrania Towarzystwa. 153

1. „Protokół Walnego Zebrania Towarzystwa Opieki nad Grobami Zasłużonych Ojczyźnie Polaków we Francji odbytego w środę, dnia 12 II 1958 r.”. 153

2. „Protokół Walnego Zebrania Towarzystwa, odbytego w środę, dnia 21-go stycznia 1959 r.”. 154

3. „Protokół Zebrania PP. Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Opieki nad Grobami Zasłużonych Ojczyźnie Polaków we Francji odbytego w poniedziałek, dnia 25-go maja 1959 r.”. 155

4. „Protokół Zebrania Walnego Zebrania Towarzystwa Opieki nad Grobami Zasłużonych Polaków we Francji odbytego w czwartek, 21-go stycznia 1960 r.”. 156

Depozyt 43. Walne Zebrania Członków i Posiedzenia Zarządu Towarzystwa. 156

1. [Materiały związane z Walnym Zebraniem Towarzystwa 9 III 1961 r.] 156

2. „Protokóły zebrań Towarzystwa. Walne Zebranie 16 III 1962 Zebranie Zarządu: 4 V 1962, 29 VI 1962, 14 XII 1962 i 22 II 1963”. 157

3. „Protokoły zebrań Towarzystwa: Walne Zebranie 28 III 1963 Zebrania Zarządu: 10 V 1963, 25 X 1963, 28 IV 1964”. 157

4. P[roces] V[erbal] Assemblée Générale z 26 VI 1964 Comité Directeur z 29 X 1964, 26 IV 1965. 157

5. „Assemblée Générale. Walne Zebranie 26.6.1964”. 157

6. „Assemblée Générale 31.5.1965”. 158

7. „Conseil d’Administration 3.7.1965; 26.11.1965”. 158

8. „Assemblée Générale 27.5.1966”. 158

9. „Conseil d’Administration 27.5.1966; 19.10.1966; 16.5.1967”. 158

10. „Assemblée Générale 19.6.1967”. 159

11. „Conseil d’Administration 19.6.1967; 21.2.1968; 19.11.1968”. 159

12. „Assemblée Générale 18.12.1968”. 159

13. „Conseil d’Administration 18.12.1968 – 12.7.1969”. 159

14. „Assemblée Générale 25.3.1970”. 159

15. „Conseil d’Administration [25.3.1970; 13.10.]1970”. 160

Depozyt 44. Walne Zebrania Członków i Posiedzenia Zarządu Towarzystwa. 160

1. „Assemblée Générale 21 Janvier 1971”. 160

2. „Conseil d’Administration [9 II, 3 III, 6 IX] 1971”. 160

3. „Assemblée Générale 3 Mars 1972”. 160

4. „Conseil d’Administration [13 I, 4 VII] 1972”. 161

5. „Assemblée Générale 5 Avril 1973”. 161

6. „Conseil d’Administration [6 II, 8 XI] 1973”. 162

7. „Assemblée Générale 11 Juin 1974”. 162

7a. Bilans działań. 162

8. „Conseil d’Administration [19 III 1974, 19 XII] 1974”. 162

9. „Assemblée Générale 13 Mai 1975”. 163

10. „Conseil d’Administration [13 V] 1975”. 163

11. „Assemblée Générale 10 Juin 1976”. 163

12. „Conseil d’Administration [17 II, 10 VI] 1976”. 163

13. „Assemblée Générale 23 Mai 1977”. 164

14. „Conseil d’Administration [19 I] 1977”. 165

15. „Assemblée Générale 20 Juin 1978”. 165

16. „Conseil d’Administration [20 VI] 1978”. 165

17. „Assemblée Générale le 16 Mai 1979”. 166

Depozyt 45. Walne Zebrania w latach 1980–1986. 166

1. „Conseil [24 VI] et Assemblée Générale 24 VI 1980”. 166

2. „Assemblée Générale 22.06.1981; Reunion du Conseil en 1981”. 166

3. „Assemblée Générale [14 VI] et Conseil [20 III] 1982”. 166

4. „Conseil [2 V] et Assemblée Générale [7 XI] 1983”. 167

5. „Conseil [12 III i 25 VI] et Assemblée Générale [26 XI] 1984”. 167

6. „Conseil [22 VI] et Assemblée Générale [25 XI] 1985”. 167

7. „Conseil [3 XI] et Assemblée Générale [1 XII] 1986”. 168

Depozyt 46. Walne Zebrania w latach 1987–1992. 168

1. „Conseil [16 II] et Assemblée Générale [2 XII] 1987”. 168

2. „Conseil et Assemblée Générale [5 XII] 1988”. 169

3. „Conseil et Assemblée Générale [4 XII] 1989”. 169

4. „Walne Zebranie [5 XII] 1990”. 169

5. „Conseil [21 II, 8 XI ] et Assemblée Générale [4 XII] 1991”. 170

6. „Conseil [21 III, 5 X 1991] et Assemblée Générale [3 XII] 1992”. 170

Depozyt 48. Varia. 171

1. [Odsłonięcie Pomnika-Memoriału czynu żołnierzy polskich w czasie II wojny światowe i jej ofiar na cm. w Montmorency w dn 17 VI 1970 – relacje prasowe i inne materiały] 171

2. „Formules des Pouvorois, Reglamentation des cimetières, C[om]pte de rezultat [19]93/94. Rapport du C[onseil] à l’ A[ssemblée] G[énérale] [19]95. 171

3. „Statuts de la Société Pour la Protection…”. 171

4. „Mjr. Stanisław Macewicz. Héricy [-sur-Seine (Seine-et-Marne)]”. 172

5. „Groby zasłużonych” [wywiad J.-P. Palewskiego] 172

6. Potwierdzenie wpłat 172

Depozyt 48. Projekty techniczne Pomnika-Memoriału oraz pomnika na tzw. Grobie norwidowskim na cm. w Montmorency. 172

1. „Monument Polonais Cimetière de Champeaux. Ville de Montmorency (Val d’Oise)”. 172

2. Grób Zbiorowy. Proj. Cyprian Norwid, skala 1:10 oraz 1:5. 172

3. Plan cmentarza w Montmorency i lista polskich grobów. 172

Indeks nazwisk. 173

 

 

 

Inwentarz Archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji

Depozyt 1. Sprawy organizacyjne Towarzystwa, korespondencja, sprawy kasowe

1405B1951–1976

1. „Komisje lustracyjne grobów zasłużonych Ojczyźnie Polaków na paryskich cmentarzach: 1. Montmartre; 2. Père-Lachaise; 3. Montparnasse

4307B8 I 1951 – 9 VI 1957

1449B1. „Komisje lustracyjne” [skład osobowy, zadania, wnioski] (1954).

1450B2. „Komisja lustracyjna grobów zasłużonych Ojczyźnie Polaków położonych na paryskim cmentarzu Montmartre”:

1451B2a) Usytuowanie grobu Maciejowskiego na cmentarzu du Nord (Montmartre).

1452BKorespondencja Jana Szymańskiego z: Kazimierzem Węglewskim artystą rzeźbiarzem ws. wykonania zdjęć grobów polskich na cm. Montmartre (1957 – VII 1957), konserwatorem cmentarza (9 VI 1957), Eugenią Szabelską (III 1957).

1453BWykaz grobów polskich na cm. Montmartre (b.d. [1954?]).

1454B2b) Korespondencja Jana Szymańskiego z Tomaszem Jełowickim ws. spotkania u prof. Edwarda Pomian-Pożerskiego i konserwatora cmentarza (V 1956).

1455B2c) Notatki J. Szymańskiego:

1456B„Groby polskie na paryskim cmentarzu „Montmartre”, zdjęcia

1457B„Obecny plan prac restauracyjnych grobów polskich na paryskim cmentarzu „Montmartre”.

1458B„Projekty prac restauracyjnych”

1459B„Projekty”

1460B„Sprawy administracyjne” (b.d. [1954 lub 1955?]).

1461BList Edwarda Pożerskiego do Jana Szymańskiego ws. spotkania (23 V 1955).

1462B2d) Informacje o koncesjach grobów na cm. Montmartre, dotyczy: Tadeusz Mostowski, Hieronim Niezabitowski, Ludwik Stocki, Teofil Wołłowicz (3 egz.) (b.d.).

1463B2e) Korespondencja Jana Szymańskiego z administracją cmentarzy Paris XIX-ème ws. taryf pogrzebowych, ekshumacji, koncesji (I 1951-IX 1955).

1464B2f) Korespondencja Jana Szymańskiego z Service Municipal des Pompes Funèbres de la Ville de Paris ws. konserwacji grobów na cm. Montmartre: Françoise Stocki-Leroux (Con. No 415), Antoni Wołłowicz (Con. No 935) (VIII 1955).

1465B2g) Korespondencja Jana Szymańskiego z konserwatorem cm. du Nord (Montmartre) ws. grobu Teofila Zabłockiego (1798-1880) (VII 1955).

1466B2h) Pismo Jana Szymańskiego do zarządu cm. du Nord (Montmartre) ws. zgody na konserwację grobów rodziny Stocki (Con. No 415) i braci Wołłowicz (Con. No 935) (VII 1955).

1467B2i) Korespondencja Jana Szymańskiego z konserwatorem cm. du Nord (Montmartre) ws. stanu prawnego koncesji grobów hr. Tadeusza i Marii z Potockich Mostowskich, Hieronima Niezabitowskego, Wołłowiczów, Stockich (V-VII 1955).

1468B2j) Korespondencja Jana Szymańskiego z konserwatorem cm. du Nord (Montmartre) ws. wykonania dokumentacji fotograficznej grobów polskich na tym cm., „Spis oraz położenie 42 grobów polskich na paryskim cmentarzu Montmartre, według stanu z m. lipca 1955”oraz T. Gautier i H.Berlioz (twórca Cyprian Godebski) z określeniem ich położenia, daty i numerem koncesji (VI – VII 1955).

1469B2k) „Protokół Komisji Lustracyjnej Towarzystwa Opieki nad Grobami Zasłużonych Ojczyźnie Polaków we Francji ws. ustalenia obecnego stanu grobów zasłużonych Ojczyźnie Polaków, położonych na paryskim cmentarzu Północnym zwanym Montmartre z 17 VIII 1954 r.” (VIII 1954).

1470B2l) Plan cm. du Nord (Montmartre), rysunek z zaznaczeniem grobów, korespondencja J. Szymańskiego z członkami Komisji Lustracyjnej z Konstantym Brandlem i C. Chowańcem (VI 1954).

1471B2ł) Korespondencja Jana Szymańskiego z Services Municipal des Pompes Funèbres et des Cimetières Prefecture de la Seine ws. wykonania dokumentacji fotograficznej grobów Macieja Rybińskiego, Edwarda Gerytza, wdowy Deniot, grobu zbiorowego, Marii Gerlicz [s] [właściwie Gerytz], córki Tadeusza Reytana Marie-Elizabeth na cm. Montmartre (VI – VII 1954).

1472B2m) Korespondencja Jana Szymańskiego z: Edmundem Urbanowiczem ws. działalności Komisji Lustracyjnej, z Marią Czapską, Marie Porlier wdową po byłym konserwatorze cm. w Montmorency (VI-X 1954).

1473B3. „Komisja lustracyjna grobów zasłużonych Ojczyźnie Polaków położonych na paryskim cmentarzu Père-Lachaise” (1954):

1474B3a) „Protokół Komisji Lustracyjnej Towarzystwa Opieki nad Grobami Zasłużonych Ojczyźnie Polaków we Francji ws. ustalenia obecnego stanu grobów zasłużonych Ojczyźnie Polaków na paryskim cmentarzu wschodnim zwanym Père-Lachaise z 7 IX 1954”.

1475B3b) Korespondencja Jana Szymańskigo z: Marią Czapską (VIII-X 1954), Edmundem Urbanowiczem (1 VIII 1954), „Spis [39] grobów polskich na Paryskim Cmentarzu Wschodnim zwanym Père-Lachaise, stan z 31 VIII 1954” [na drukowanym planie cm.] (1954).

1476B4. „Komisja lustracyjna grobów zasłużonych Ojczyźnie Polaków, położonych na paryskim cmentarzu Montparnasse” [brak akt].

2. [Materiały luźne]

4308B15 III 1956-14 III 1976

1477BList p. Brzostka (właściciela sklepu i restauracji polskiej w Paryżu) do Towarzystwa, protestujący przeciwko używaniu j. francuskiego na zebraniu społeczności polskiej (20 VI 1978).

1478BPodziękowanie Stowarzyszenia Millenium Marles les Mines dla p. Brzostka za ofiarowanie maszyny do pisania  (14 III 1979).

1479BPlace du Trocadero. M. René Coty à inauguré le monument à la glorie de l’Armée Française [1914–1918] (rzeźbiarz Paweł Landowski), „Le Figaro” z 14 V 1956 (wycinek).

1480BKarta wizytowa Maurice Rabbé Pompes Funèbres Générales z Montmorency.

1481BKarta wizytowa Pompes Funèbres Générales, Sucursale de Deuil-la-Barre (Seine-et-Oise),

1482BList Stanisława Korytkowskiego (?) do nn ws. spotkania u p. Dąbrowskiego (15 III 1956).

1483BKarta pocztowa: „Saint Séverin (Paris) – Panorama” (czysta).

1484B3 fotografie: pracownia malarska i malarz nn, widok cmentarza wojskowego, widok grobu na cm. Montmartre Ksawerego Sabbatyna (?) (b.d.).

1485BKorespondencja na temat grobów i rodziny Migurskich: Witold Migurski, J. Szymański, drzewo genealogiczne] (1957).

1486B„Syrena. Dodatek Literacko-Naukowy” Paryż nr 8 (53) z 23 VIII 1958.

3. „Osnowa ogłoszenia dot. zmiany nazwy „Towarzystwa Opieki na Grobami Zasłużonych Ojczyźnie Polaków we Francji”, ustalonej w stuletnią rocznicę Powstania Listopadowego, w miejsce dawnej „Komisji Grobów” na zgłoszoną w dniu 15 maja 1962 nazwę […] zawartego we francuskim „Dzienniku Ustaw”, Nr 127, z poniedziałku dnia 28 i wtorku dnia 29 maja 1962 r., na ostatniej stronie 5248, łam 2gi, w końcowym rozdziale pt. „Zrzeszenia cudzoziemskie

4309B28-29 V 1962

1487B„Journal Officiel de La République Française. Lois et Décrets” nr 127 z 29 V 1962, na s. 5248 ogłoszenie o zmiany nazwy Towarzystwa na „Société protectrice des souvenirs et des tombeaux historiques polonais en France”, 6 egz.

4. „Pocztowy rachunek czekowy. Paris/CC 13-775-31 Towarzystwa. Dane akta są w posiadaniu – w zasadzie – P. Skarbnika Towarzystwa”

4310B1956–1958

1488BKorespondencja Jana Szymańskiego i Edwarda Pomian-Pożerskiego, głównie ws. finansowych, zbierania składek i formalności związanych z powołaniem nowego skarbnika Towarzystwa: Recevuer Principal du Département de la Seine (1957–1958), Eugenia Szabelska (1057–1958); P.T.T. Recette Principale du Département de la Seine (1958), Witold Migurski, Tomasz Jełowicki (1957), Wanda Ładzina (1956), Zdzisław Cieślikowski (1956).

5. „Carnets de chèques et autres documents remis par Mme Szabelska 196

4311B1957–1968

1489B1. Książeczki: „Chèques de virement” (1 szt. z 1958, 1 szt. niewykorzystana, 1 szt. 1962–1964, 1 szt. 1963?).

1490B2. Książeczki „Chèques postaux” (1 szt. z 1957–1961, 1 szt. z 1965–1968).

1491B3. Książeczka „Chèques de paiement” (1 szt. z 1963).

1492B4. Książeczka potwierdzania wpłat składek „Reçus” (1 szt. 1964–1965).

6. [Podziękowania za dokonane wpłaty]

4312Bb.d. [1968–1973(?)]

1493BPowielone wzory podziękowań za wniesione wpłaty na rzecz Towarzystwa w jęz. pol. i franc. podpisane przez Władysława Ponińskiego, skarbnika Towarzystwa.

Depozyt 2. Dokumentacja kasowa Towarzystwa.

1. [Czeki pocztowe (Chéques postaux) Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji]

4313B1975 – I 1981

1494BCzeki pocztowe.

2. [Rozliczenia kasowe Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji]

4314BV 1967-XII 1970

1495B2a. „Dowody kasowe. Wydatki „mała kasa” 1) 3 V 1967 – 4 XII 1968, 4 XII 1968 – 21 III 1970 już sprawdzone”.

1496B2b. « C. C. P. Extraits de compte. 2 I 1968 – 4 XII 1968 już sprawdzone”.

1497B2c. „Korespondencja + inne dowody [rachunkowe] okres 4 XII 1968 – 2 III 1970 do archiwowania”.

1498B2d. „Kwity kasowe 1970. Talon książki czekowej C. C. P.”.

1499B2e. [Czeki pocztowe C. C. P. XII 1968 – III 1970].

3. „C. C. P. rok 1989/1990”

4315B1989–1990

1500BCzeki pocztowe.

4. „Releve de Compte-Chèque Rok 1988/1989”

4316B1988–1989

1501BCzeki pocztowe.

5. „Releve de Compte-Chèque Koniec roku 1990/1991, przeniesione na rok 1991/1992”

4317B1990–1991

1502BCzeki pocztowe.

Depozyt 3. Sprawy finansowe i bankowe Towarzystwa.

1406B1975–1984

1. „Obrót pocztowy: 1962/1963/1964/1965/1966/1967

4318B1962–1967

1503BZbiór czeków pocztowych (Chèques postaux) i dowodów wpłat na rzecz Towarzystwa.

2. [Kwity kasowe i bankowe z okresu 1960–1977]

4319BLata 1960–1977

1504BKwity kasowe, książeczki wpłat „Reçus” (grzbiety) 1960–1961, 1962–1962; korespondencja ws. finansowych (wpłaty), m.in. na tablice dla gen. Sikorskiego i inne tablice pamiątkowe na murze cm. w Montmorency: C. Chowaniec, W. Żeleński, Księgarnia Polska w Paryżu, Mieczysław Jurkiewicz (dyrektor Gimnazjum i Liceum Polskiego w Lex Ageux (Oise)), Manuel Fleriste z Montmorency, Marian Rybczyński, Paweł Kucharski (przewodniczący Stowarzyszenia b. Urzędników Służby Zagranicznej), Genowefa Sośnicka, Tadeusz Schneider, J. Szymański, E. Szabelska (1962–1963).

1505B2 Koperty z fotografiami kolorowymi- pozytywy (6x9 i 9x12), negatywy; Koperta 1: Tablice pamiątkowa ku czci: A. Mickiewicza w Paryżu (rue de Seine), J. Lelewela w Paryżu na Hotelu Taranne – 2 ujęcia; W. Sikorskiego w Paryżu na Hotelu Danube – 2 ujęcia, B. Franklina i innych (podpisanie Traktatu Paryskiego 1783 r.) w Paryżu na Jadis Hotel d’York, Brygady spadochronowej, ofiar nazistowskich i sowieckich obozów na murze cm. w Montmorency; Koperta 2: Tablica pamiątkowa poświęcona J. Lelewelowi na Hotelu Taranne w Paryżu; Pomnik wolontariuszom polskim pochowanym 9 maja 1915 z inskrypcją „A la mémoire des Volontaires Polonais qui le 9 mai 1915 se sont portes à l’assaut de la cote 140 et sont tombes pour la resurrection de la Pologne et la Victorie de la France” na cm. wojennym w Neuville-Saint-Vaast (la Targette) (Pas-de-Calais).

3. [Zestaw wykazów bankowych]

4320BLata 1979–1986

1506BZestaw wykazów bankowych (Bordereau) kontrolujacych wpłaty na rzecz Towarzystwa.

Depozyt 4. Archiwum Prezesa Jean-Paul Palewskiego

1407B1964–1972

„Archiwum śp. Prezesa [Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji] Jean-Paul Palewskiego

4321B[1919] X 1964 – X 1972

1507BUwaga: Dalsza część archiwum J. P. Palewskiego z lat 1971 – 1976 znajduje się w depozycie 16.

1508B1. Korespondencja między Władysławem Żeleńskim a Jean-Paul Palewskim prezesem Towarzystwa z l. 1971–1972 dot. m.in. grobów polskich w Villard-de-Lans (Czarnecki), odnowienia plakiety ku czci Joachima Lelewela (Paryż, bd St-Germain 153), kwerendy na temat armii polskiej we Francji i innych armii cudzoziemskich w czasie II wojny światowej w Archiwum Wojskowym w Vincennes (1971–1972).

1509B2. Korespondencja ws. odnowienia nagrobka Józefa M. Hoene-Wrońskiego w Neuilly-sur-Seine (1971).

1510B3. Korespondencja J.-P. Palewskiego z merostwem w Montmorency (1971).

1511B4. Walne Zebranie członków Towarzystwa w dn. 21 I 1971: zawiadomienie o Zebraniu, „Rapport moral à l’Assemblée générale du 21 janvier 1971”, „Hommage aux amis de la Société, décédés dernièrement” (1971).

1512B5. Przekazanie Archiwum Marii Kasterskiej przez Bibliothèque Romaine w Paryżu Towarzystwu – korespondencja: Pierre Mircea Carjeu (Bibliothèque Romaine w Paryżu), W. Żeleński (1970).

1513B6. Korespondencja ws. budowy Pomnika-Memoriału na cm. w Montmorency (1971).

1514B7. „Cérémonie du 21 Juin [1970] à Dieuze et Lagarde”. Korespondencja ws. udziału J.-P. Palewskiego w uroczystościach 30 lecia udziału 1 Dywizji Grenadierów Polskich w walkach w Lotaryngii (1970).

1515B8. Zebranie Zarządu Towarzystwa 12 X 1970: „Projet d’Ordre du Jour du Conseil d’Administration pour Réunion du 12 X 1970” (1970).

1516B9. Walne Zebranie członków Towarzystwa w dn. 25 III 1970: Zawiadomienie o dorocznym Walnym Zebraniu Towarzystwa w dn. 25 III 1970; „Rapport moral à l’Assemblée Générale du 25 mars 1970”; „Hommage aux amis de la Société, décédés depuis la dernière Assemblée Générale” 25 III 1970 (1970).

1517B10. „Tombeaux Polonais. Cimetière des Champeaux – Montmorency” (10 II 1968 – 27 VII 1970), m.in. informacja o gen. Władysławie Sosnkowskim i pochowaniu jego prochów na cm. w Montmorency w 1970; Projekt tablicy „Pamięci inżynierów i techników… oraz prezesa Henryka Lipkowskiego” oprac. przez Towarzystwo Inżynierów i Techników Polskich we Francji (20 III 1970), korespondencja ws. stworzenia ściany-memoriału na cm. Montmorency (1969–1970); „Cimetière des Champeaux à Montmorency, Projet de Monument Commémoratif Polonais” (oprac. S. Korytkowski i M. Rybczyński 15 II 1969) (1968–1970).

1518B11. Korespondencja ws. Polaków i grobów polskich m.in. [Ernesta] Lipowskiego obrońcy Châteaudun w 1870 (cm. Montparnasse), grobów polskich w Bergerac (Dordogne), Tours (grób Waleriana Pietkiewicza), grobowca Jana Kazimierza w kościele St. Germain des Prés w Paryżu] (1969–1970).

1519B12. Renowacja nagrobka króla Jana Kazimierza w kościele St.-Germain-des-Prés (1969).

1520B13. Doroczne Walne Zebranie Towarzystwa w dn. 18 XII 1968: Zawiadomienie o Walnym Zebraniu, Informacja o zmarłych członkach (1968).

1521B14. Korespondencja ws. grobu Leonarda Chodźki w Poitiers, grobów polskich na cm. w Montmorency i w Auberive (1968).

1522B15. „Lieutenant Poniatowski et tombe [Leonard] Chodzko à Poitieres”; grób 3 polskich lotników Eugeniusza Wyrwickiego, ppor. Hieronima Duwat i por. Jerzego Poniatowskiego strąconych 7 VI 1940 i pochowanych na cm. w Aubérive-sur-Suippe (Marne) (I 1966-VII 1971).

1523B16. „Monument de la Targette (Pas-de-Calais) Pomnik poświęcony pamięci polskich żołnierzy ochotników poległych w czasie I wojny światowej (IX 1967–VIII 1968).

1524B17. Obsada funkcji dyrektora Biblioteki Polskiej w Paryżu po śmierci Czesława Chowańca, korespondencja ws. kandydatury Władysława Żeleńskiego (IV 1968).

1525B18. Grób i szczątki Cypriana Norwida oraz sprawa ich przeniesienia do Polski – korespondencja: Stefan Staniszewski (Ambasada Polska w Paryżu (IV 1967)).

1526B19. Korespondencja z 1966–1967, m.in. pismo Zygmunta L. Zaleskiego prezesa Polskiego Związku b. Deportowanych i Więźniów Politycznych we Francji do J. P. Palewskiego ws. interwencji z okazji wizyty prezydenta Charlesa de Gaulle w Polsce w obronie pozycji języka polskiego we Francji, informacja dot. prac Towarzystwa na cm. w Montmorency i na Père-Lachaise, odezwa Towarzystwa do Konserwatorów cmentarzy ws. polskich grobów z 10 V 1965 (druk powielony) (1965–1967).

1527B20. „Projet d’un mur supportant les plaques commémoratives polonaises au Cimetière des Champeaux à Montmorency, korespondencja i plan (1966).

1528B21. „Projet pour la correspondance avec les cimetières parisiens i pour la correspondance avec d’autres endroits” (1966) zał. m.in. „Liste des Mairies établie par M. L. Krawiec” (wykaz merostw do których należy sie zwrócic ws. informacji o polskich grobach).

1529B22. Wywiad J.-P. Palewskiego dla „Nasza Rodzina”: m.in. korespondencja i art. Groby zasłużonych wywiad w: „Nasza Rodzina” Paryż, z 11 listopada 1966.

1530B23. Grób Ignacego Czerniewskiego (zm. 1896) w Maymac (Corréze) – korespondencja (1966).

1531B24.Korespondencja w sprawach różnych, m.in. cm. w Montmorency (1966).

1532B25. Doroczne Walne Zebranie Towarzystwa w dn. 27 V 1966: m.in. Zawiadomienie o Zebraniu, „Hommage à la mémoire des trois membres de la Société décédés au course de l’année”; „Rapport moral a l’Asssemblée Générale du 27 mai 1966” (1966).

1533B26. Pielgrzymka do Montmorency 22 V 1966 (1966).

1534B27. „Cimetière Champeaux a Vincennes (Seine) ” [pomyłka – chodzi o cm. w Montmorency] „Aménagement Projet des Plaques Commémoratives Polonaises” [plan oprac.] S. Korytkowski Paris 1965, korespondencja (1965–1966).

1535B28. Korespondencja w sprawach różnych m.in. list do płk Laliczewskiego w Londynie (I-II 1966).

1536B29. „Proces verbal de Réunion du Conseil d’Administration de la Société pour la Protection des Souvenirs et Tombeaux Historique Polonaise en France tenue le 26 Novembre 1965 à Paris” (1965).

1537B30. „Statut de la Société pour la Protection des Souvenirs et Tombeaux Historique Polonaise en France” votes par l’Assemblée Générale, le 31 mai 1965”(1965).

1538B31. Korespondencja za okres VIII –XII 1965, m.in. dot. poszukiwań grobu Jerzego Poniatowskiego, poszukiwań w Service des Archives des Hautes-Alpes, korespondencji z płk. Laliczewskim z Londynu, merostwem w Montmorency, Service des Archives de Perpignan, „Journal Officiel” z 14 X 1965 (zmiana nazwy Towarzystwa), z Michałem Giedroyciem w Hong Kong (VIII –XII 1965).

1539B32. Korespondencja za okres XI 1964-VII 1965: m.in. „Projet d’Ordre du Jour pour le 3. 7. 65”, materiały dot. Walnego Zebrania Towarzystwa w dn. 31 V 1965 w tym zawiadomienie o Zebraniu, „Notice concentrant les deux membres disparus au cours de l’année”, Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa od 26 IV 1964, „Camp de Coëquidan Berceau de l’Armée Polonaise reconstituée en France en 1939–1940”, ws. korespondencji z Karoliną Lanckorońską, z merostwem w Montmorency, „Projet d’Ordre du Jour pour Réunion du Comité Directeur du 26 IV 1965”, „Projet Status de la Société Protectrice des Souvenirs et des Tombeaux Historiques Polonais en France (b.d.); Odezwa Towarzystwa skierowana do Konserwatorów cmentarzy (2 egz. kserokopie), „Projet de Lettre aux Archives Departamentaux” ws. poszukiwania informacji o starych polskich grobach (b.d.[1964?]), klepsydra franc. Kazimierza Żółtowskiego (zm. 17 X 1970), Walne Zebranie Towarzystwa z dn. 26 VI 1964 i posiedzenie Zarządu Towarzystwa z 29 X 1964, m.in.: „Projet d’Ordre du Jour pour la Reunion du Comité Directeur du 29 X 1964; „Projet de Resolution”, zawiadomienie o Walnym Zebraniu Towarzystwa 26 IV 1964 (XI 1964 – VII 1965).

1540B33. Różne: karta wizytowa „Comtesse W. de Jelita Mickaniewski” z Le Mans, art. W. Ż[eleński], Doroczne zebranie Towarzystwa Opieki nad polskim grobami i zabytkami we Francji, „Narodowiec” z 5 II 1971 (wycinek), „Mowa Jerzego Andrzejewskiego miana w dn. 22 VIII 1970 na pogrzebie Pawła Jasienicy na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie” (kserokopia, jęz. francuski), „Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej” prospekt wydawniczy (1971), Odezwa Towarzystwa o wnoszenie wpłat na jego rzecz (kserokopie projektu, kserokopia oryginału) (1971).

1541BII. Armia Hallera i Francuska Misja Wojskowa w Polsce – fotokopie dokumentów prawdopodobnie zebrane przez J.-P. Palewskiego:

2B„1920 L’Armée Haller par le Général R. Viard”;

3B„Annéxe à „l’Armée Haller”;

4B„Rapport du Général R. Viard a la M. M. F. P” (30 X 1920);

5B„Directives du Général, Chef de Mission au sujet de l’Orientation a donnere à l’Instruction de l’Armée Polonaise” (13 X 1920);

6B„Mission Militaire Française en Pologne, Ordre” (22 X 1919);

7B„Pismo Józefa Piłsudskiego do generała [Paul’a] Henrrys chef de la Mission Militaire Française en Pologne” (11 IX 1919).

Depozyt 5. Korespondencja Skarbnika.

1408B1964–1984

„Korespondencja Skarbnika” [Towarzystwa].

4322B1974–1986

1542B1. „CC No 030. 1382472 Année 1974”.

1543BKorespondencja kolejnych skarbników Towarzystwa z członkami, m.in. ws. opłacania składek, potwierdzenia wpłat, przelewów na konto, zestawienia przychodów i wydatków, rachunki do zapłacenia, w tym za renowacje grobów i potwierdzenia ich zapłaty, inne dokumenty bankowe, usprawiedliwienia nieobecności na Walnych Zebraniach, nowe adresy członków, zgłoszenia członkostwa do Towarzystwa.

1544BW szczególności:

1545B1978: Agnes Szydłowska (Paris) informuje, że grób w Montmorency Jadwigi Kania zamieniony został na grób rodzinny, w którym pochowano Stanisława Szydłowskiego. Część korespondencji prowadzona jest na kartach wizytowych.

1546B1982: informacje o składkach na odnowienie nagrobka Olgi Boznańskiej w 1982.

1547BUwaga:

1548BAkta pogrupowane wg lat od nr 1 do 13. Nr 1 został zespolony przez skarbnika, wszystkie pozostałe akta są luzem.

Depozyt 6. Sprawy finansowe.

1409B1962–1979

1. „Archives antérieures à 1973”

4323B31 V 1965-XII 1972