Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii t. XVIII (XXIX) ISSN 1230-803X

 

Spis treści

 

Od Redaktora Sławomir Gór zyński.............................................. 3

ROZPRAWY I STUDIA

Marek Cetwiński Narzędzia gospodarcze w heraldyce, jako świadectwo przemian szlacheckiego etosu......................................................................... 5

Stanisław Rosik — „Północny książęjako wódz i wzór rycerskiej młodzi — „wczesnyBolesław Krzywousty na Gallowej scenie dziejów    13

Jan WroniszewskiSzlachta w średniowiecznym ustawodawstwie mazowieckim..................................................................... 21

Joanna Karczewska Siedziby rycerskie na pograniczu Wielkopolski i Kujaw w późnym średniowieczu           37

Maria StarnawskaPotomkowie rodzin rycerskich/szlacheckich w komturiach joannitów na Śląsku, w Wielkopolsce i w baliwacie brandenburskim         49

Marian Wolski Jeszcze o karierach w dawnej Polsce. Koleje losu Michała Moszyńskiego, herbu Nałęcz (+ ok. 1650), dworzanina, żołnierza i ziemianina.............................................................. 73

Michał Kuran Obraz rycerstwa-szlachty w literaturze okolicznościowej i parenetycznej początku XVII w............................................................................. 91

Rafał Lis — Od szlachcica-rycerza do obywatela-przedsiębiorcy. Wizja przebudowy polskiego modelu obywatelstwa w ujęciu Hugona Kołłątaja      125

Janusz Łosowski — Herby na przedmiotach codziennego użytku w dawnej Polsce. Perspektywa badawcza............................................................... 135

Przemysław KaletaZabytki architektoniczne z wizerunkiem herbu Laska. Próba identyfikacji personalnych 153

Robert S tępień — Herby w kręgu opactwa benedyktynów z Sieciechowa............................................................ 169

Marek Cetwiński — Antoni Małecki jako heraldyk................................................................. 199

Sergey Posokhov — Territorial Heraldry of the Kharkiv Region: Tradition and Innovation   209

Grzegorz Trafalski — Herb Królestwa Polskiego z 1831 r............................................................................. 223

Artur Górak — System heraldyczny Bernharda von Koehne w zastosowaniu do miast Królestwa Polskiego         237

Wojciech Strzyżewski — Herb w kulturze współczesnego miasta..................................................................... 255

Yevhen Rachkov — Symbols and Emblems as Part of the Sign-Space of Ukrainian Universities, Late 20th to Early 21st Centuries.............................................................. 265

Marek Adamczewski Geneza rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 29 marca 1930 r. w sprawie oznak władz, urzędów, zakładów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych. Orzeł Biały Zygmunta Loreca (Loretza)         279

Wioletta Zawitkowska — Herb Rzeszowa a inne współczesne znaki miasta...................................................................... 303

Tomisław GiergielZabytek heraldyczny jako obiekt muzealnywstęp do problematyki  315

Barbara Widłak Między tradycją a nowoczesnością. Dylematy projektanta herbów............................................................................... 329

RECENZJE

Andrzej Rachuba — Jerzy Michta, Adopcje i nobilitacje litewskie (Litwinów) w XVI–XVIII wieku, Wydawnictwo „Herb”, Kielce 2017, ss. 350   347

Recenzenci tomu....................................................................... 358